Lokalpolitik

Noter fra byrådet

NY CYKELSTI GANDRUP: Byrådet sagde på denne uges januar-møde som ventet ja til, at der fra teknisk udvalgs budget skydes ekstra 350.000 kr. i anlægget af den nye cykelsti fra Gandrup til Loftbro. Det betyder, at der bruges ialt 1,75 mio. kr. på projektet - deriblandt 53.480 kr. til det arealopkøb, der har måttet foretages i forbindelse med nyanlægget. Her var der iøvrigt ved ekspropriationsforhandlingerne ingen problemer med at opnå enighed om prisen. PENGE RETUR HALS: Byrådet godkendte det endelige regnskab for Nordisk Sejlads 2002, hvor kommunen får 21.148 kr. retur i forhold til de oprindeligt bevilgede 197.800 kr. NY HALS-ORDNING HALS: Byrådet sagde god for en justeret udgave af Hals-ordningen. Behovet for en justering er bl.a. opstået, fordi regeringen har skåret i tilskuddene til aftenskolerne. NY LOKALPLAN HOU: Byrådet sagde ja til at sende et nyt lokalplanforslag ud i offentlig høring. Det drejer sig om et planlagt nyt boligområde ved Nørregade og Kjeldhaven i Hou, hvor lokalplanforslaget åbner mulighed for, at der dér kan bygges seks nye boliger i tæt-lav bebyggelse. LOKALPLAN I VENTEPOSITION STAE: Byrådet har sagt ja til et ønske fra teknisk udvalg om, at der ventes med at sige endegyldigt ja eller nej til en lokalplan, der ved den omstridte svinefarm på Mandelvej giver plads til en privat udstykning. Der skal således først af svineproducent Carsten Nørgaard udarbejdes en handlingsplan for, hvordan svinelugten fra svinefarmen nedbringes med de af byrådet krævede 60 procent, inden der fra politisk side igen bliver set nærmere på lokalplanforslaget, der er blevet mødt af protester fra Nordjyllands Amt, naboerne og den lokale afdeling af Danmarks Naturfredninhsforening. EKSPROPRIATIONS-KVALER HOU: Byrådet har besluttet at få en ekspropriationssag fra Hou afgjort af Taksationskommissionen. Det drejer sig om vejadgangen til et planlagt nyt boligområde på den gamle sportsplads. Her har kommunen opnået enighed med én af de oprindeligt to utilfredse lodsejere i området, mens det med den anden af disse lodsejere ikke har været muligt at finde en pris, som både lodsejeren og kommunen kunne leve med. Det er derfor denne sidstnævnte sag, der nu afgøres af Taksationskommissionen.