Skolevæsen

Noter fra byrådet

SKOLEPENGE DRONNINGLUND:Byrådet har fordelt de 300.000 kr., der på det kommunale 2003-budget blev afsat som et engangsbeløb til indkøb af undervisningsmidler i folkeskolen. Pengene fordeles på skolebiblioteket (68.800 kr.), Dronninglund Skole (81.300 kr.), Hjallerup Skole (63.000 kr.), Klokkerholm Skole (33.800 kr.), Asaa Skole (24.000 kr.), Flauenskjold Skole (15.500 kr.) og Agersted Skole (13.600 kr.). SERVICEDEKLARATION DRONNINGLUND: Byrådet har sagt god for en nyudarbejdet servicedeklaration for det frivillige sociale arbejde. Servicedeklarationen beskriver målsætning, formål og lignende for ordningen, og den skal tjene som et redskab til at finde ud af, om et givet projekt er støtteberettiget. UNDERBEMANDING DRONNINGLUND: Det var et noget decimeret byråd, der samledes til denne uges martsmøde. Fire havde således meldt afbud. Det var Steen Christensen (S), Vivi Nielsen (Borgerlisten), Runa Christensen (V) og Benny Karlsen (SF). Til gengæld var fremmødet blandt tilhørerne større end normalt.