Forskning

Nouhauz når viden om

Nordjysk netværk sikrer løbende software-udvikling

AALBORG:I løbet af kun to år er det med it-netværket Nouhauz - www.nouhaz.dk - lykkedes at skabe et stærkt videncenter i spændingsfeltet mellem universitetsverden og erhvervsliv. I kraft af Nouhauz sker der en løbende omsætning af de nyeste resultater fra it-forskning og -undervisning på Institut for Datalogi ved Aalborg Universitet. Instituttet er i dag den største leverandør af it-kandidater herhjemme, så mange at regionen langt fra selv kan opsuge dem alle. Alligevel vurderer folk i netværkets inderkreds, at Nordjylland på software-området i form af folk, firmaer og forskning snart må have nået den kritiske masse til at kunne få de rigtigt store nationale og internationale it-opgaver på krogen. I selve netværket leder man forgæves efter store, forkromede flagskibsprojekter. Missionen handler i langt højere grad om at være rugbrødsmotoren, som gør udvikling af den bedste og mest relevante software til en ny nordjysk styrkeposition. Eller som det formuleres af netværkets faglige tovholder, lektor Ivan Aaen: at forankre instituttets undervisning og forskning inden for informationsteknologi og datalogi i det omgivende samfunds problemsstillinger til glæde for begge parter. Og selv om meget af mødeaktiviteten lyder ret langhåret i almindelige menneskers ører - med gæsteforelæsninger som "Narrative multimediesystemer" - har netværket et solidt tag i relatiternes verden. Et eksempel på den praktiske formidling og udvikling af viden er de såkaldte Nouhauz-forskere, som gennemfører deres forskningprojekter med udgangspunktet i ansættelse på en virksomhed. Aktuelle eksempler er Helle Damborg Frederiksen, som forsker i "Forbedring af datagrundlag og -anvendelse i ledelse" med baggrund i job ved KMD (tidligere Kommunedata) og på instituttet, Janne Skyt, som kombinerer Sonofon og instituttet omkring et forskningsprojekt med titlen Datawarehouse Techniques for the Analysis of Advanced Business and Telecommunication Data" samt et projekt for databaseteknologioverførsel udført af Kristian Torp på basis af ansættelse hos softwarehuset Logimatic og på instituttet. Også når det gælder de studerende, lægges der stor vægt på at være så tæt som muligt på den omgivende virkelighed, og mange studenterprojekter går ud på at løse konkrete opgaver for virksomhederne. Samtidig udgør de studerende en vigtig del af Nouhauz' medlemsgrundlag, og ingen slipper gennem uddannelsen uden at have været i nærkontakt med den praktiske virkelighed i erhvervslivet. At der er stor tilfredshed med Nouhauz-netværkets rolle fik Ivan Aaen og Saskia Loer Hansen - netværkssekretær - bekræftet ved en rundtur til medlemmerne ude virksomhederne for nylig. Her er der stor interesse for endnu tættere kontakter mellem folk med samme arbejdsfelter ude på virksomhederne - vel at mærke i en branche, som omverdenen ellers har opfattet som stærkt præget af forretningshemmeligheer. Nouhauz står i høj grad mødeaktivitet med mange internationale eksperter på programmet, ligesom der eksisterer en række undernetværk omkring meget specifikke emner. For 2003 har Nouhauz en målsætning om perioder med høj mødehyppighed afvekslende med perioder med mindre aktivitet, faste temaer i netværkene, så man får oplevelse af sammenhæng i tingene samt bedre relationer mellem netværksdeltagerne og netværket, så de temaerne belyses ud fra den enkelte virksomheders aktuelle situation.