EMNER

November-basar i sognegården

SINDAL: Den årlige basar i Sindal Sognegård til støtte for Danmission og Brødremenigheden er lige på trapperne og falder i år lørdag 2. november. Danmission og Brødremenigheden arbejder med blandt andet skole-, sundheds-, og landbrugsprojekter samt gadebørn og AIDS-ramte i Afrika og Asien, mens man i Danmark eksempelvis beskæftiger sig med mødet mellem danskere og flygtninge. Basaren åbnes traditionen tro af kirkens børnekor og provst Ole Dybro, mens der også bliver indlæg ved Danmissions landssekretær Jørgen Smed. Der kan endvidere nydes en frokost i basar-cafeen, ligesom dagen byder på tombola og salg af forskellige lys. tn