Novo-produkt godkendt til sjældne sygdomme

København, torsdag /ritzau/ Medicinalkoncernen Novo Nordisk har af EU-Kommissionen fået godkendt midlet NovoSeven til brug i forbindelse med to sjældne blodsygdomme. NovoSeven er godkendt til standsning af blødninger hos patienter med faktor VII-mangel samt hos patienter med sygdommen Glanzmann trombasteni, hvis de ikke kan behandles med blodpladetransfusion. Da NovoSeven er det første gensplejsede lægemiddel til disse sygdomme, kan det nedbringe risikoen for smitte med humant virus ved behandlingen. Der er tale om ganske sjældne arvelige sygdomme. En ud af 300.000-500.000 fødes med faktor VII-mangel, mens omkring én ud af en million på verdensplan har sygdommen Glanzmann trombasteni. /ritzau/