NOx-afgift væltes over på brugerne

Det bliver i fremtiden dyrere at få sin bolig varmet op

De fleste af fjernevarmeværkerne i Thisted Kommune anvender flis. Nu skal varmeværkerne betale fem gange så meget i NOx afgift, og Bedsted Fjernvarmeværk skal til at betale afgiften, som varmeværket tidligere har været fritaget for, fordi varmeværket

De fleste af fjernevarmeværkerne i Thisted Kommune anvender flis. Nu skal varmeværkerne betale fem gange så meget i NOx afgift, og Bedsted Fjernvarmeværk skal til at betale afgiften, som varmeværket tidligere har været fritaget for, fordi varmeværket

Udmeldingen hos tre varmemestre og en fjernvarmedirektør i Thisted Kommune er ikke til at tage fejl. Varmeregningen stiger som en konsekvens af regeringens femdobling af NOx- afgiften, og selv om stigningens størrelse er til at leve med, så er tidspunktet uheldigt og dårligt valgt. - Det er til at leve med, men man tænker, hvornår mon den næste stigning kommer, siger varmemester Preben Bjerre, Vestervig Fjernvarmeværk, som resignerer overfor stigningen. - Vi kan jo hverken gøre fra eller til, siger han, der har den opfattelse, at der mere er tale om at lukke et hul i statskassen end hensynet til miljøet. Vestervig Fjernvarmeværk har 530 brugere, og i 2010 betalte fjernvarmeværket 26.000 kr. i NOx-afgift. - Nu skal vi betale 130.000 kr., og det giver en stigning med moms for hver af vores forbrugere på årligt omkring 225 kr., siger Preben Bjerre. Hurup Fjernvarme har omkring 1800 brugere, og værket betalte i 2010 100.000 i NOx-afgift. I fremtiden bliver det 500.000 kr. Torben Nielsen fortæller, at Hurup Fjernvarme i foråret 2012 investerer i en varmepumpe til 1,8 mio. kr., som vil kunne reducere Hurup Fjernvarmes udledning af NOx. - Der er tale om en termisk varmepumpe, som giver os nogle "gratis" kilowatttimer, og derfor kan vi reducere en lille smule på udledningen af NOx, siger Torben Nielsen og tilføjer, at det vil betyde en lidt mindre afgift. Særskilt opgørelse Frøstrup Fjernevarmeværk betalte i 2010 omkring 13.000 kr. i NOx-afgift. Fjernvarmeværket har 260 brugere, og varmemester Philip Kusk mener, at det var bedre, at der blev sat en forskning i gang, som kan fjerne NOx'en. - Jeg kender ingen teknisk løsning, der kan fjerne NOx, men der burde udvikles et system, der kan, mener han, der synes, den nye afgift er træls. Philip Kusk fortæller, at bestyrelsen for Frøstrup Fjernvarmeværk i fakturaerne til brugerne særskilt informerer om, hvad taksten er, og hvad der bliver betalt til staten. - Og jeg tror også, at bestyrelsen vil gøre det med NOx- afgiften, så brugerne kan se, hvad de hver især betaler i afgift, siger Philip Kusk. Bedsted Fjernvarmeværk Situationen for Bedsted Fjernvarmeværks 430 brugere er mærkværdig. Varmemester Hans Leegaard Riis fortæller, at fjernvarmeværket har været fritaget for afgiften, fordi værket anvender biobrændsel i form af træpiller, som er fremstillet af affaldstræ. - Jeg synes ikke, at det lige er tiden, hvor vi skal til at betale mere, siger Hans Leegård Riis, som erfarer en kraftig prisstigning på træpiller. Prisstigningen på træpiller er en konsekvens af landbrugets produktion af halm, som Hans Leegård Riis mener, ligger på omkring halvdelen i forhold til 2010. - Derfor har de varmeværker, som har anvendt halm, måttet bruge træpiller, og det pressede prisen i vejret med det samme, siger han og nævner, at prisstigningen først vil slå igennem for Bedsted Fjernvarmeværk til juni 2012. - Vi har indgået en fastpriskontrakt med vores leverandør, men når den udløber til juni, kommer vi også til at mærke prisstigningerne, siger varmemester Hans Leegård Riis.