Nr. Kongerslev Skole lukker

Med dommerstemmerne 10 - 7 blev der i aftes sat endegyldigt punktum for tre måenders intens kamp for at redde den lille Nr. Kongerslev Skole - Sejlflod Kommunes mindste med kun 73 elever.

Mens alle andre lukkede den første luge i julekalenderen op og tog fat på en måned fuld af lys, besluttede et flertal i byrådet på tværs af politiske grupper i aftes at lukke skolen og slukke det sidste håb om det fælles udgangspunkt for det lille samfund. Børnene skal flyttes til naboskolen i Sdr. Kongerslev. Den store mødesal på Storvorde Plejecenter, der for tiden fungerer som mødesal for byrådet, var fyldt til bristepunktet og lidt til. Der kunne være 125 inden dørs, mens 25-30 tilhørere måtte nøjes med at stå uden for i gangen og lytte, mens politikerne efter 50 minutters debat, traf den endelige beslutning. Flere havde små plakater med en sidste opfordring til politikerne om at skifte mening og redde deres skole. Andre havde et tændt stearinlys i hænderne, mens de lyttede til den afgørende diskussion. "Fingrene væk fra vores skole - vi vil ikke lukkes", stod der bl.a. på Christian Kjeldsens t-shirt. Han går i 6. klasse på Nr. Kongerslev Skole, og det var faktisk anden gang, han har været med til et byrådsmøde med lukningen af Nr. Kongerslev Skole på dagsordenen. Forrige gang var 4. april 1999, men da sprang nogle af politikerne fra i sidste øjeblik og stemte for en bevarelse, selv om de tidligere havde lovet gruppen at stemme for en skolelukning. I aftes holdt flertallet for nedlæggelsen, og med et enkelt "buh" og en ureglementeret kommentar, forlod tilhørerne stille og skuffede lokalet. På vej ud fra plejecentrets p-plads sendte de politikerne et sidste øv-dyt og trykkede tudehornene i bund. På tværs af grupperne Blandt socialdemokraterne stemte kun Finn Knudsen for bevarelse af skolen. Venstre var delt på midten med Lone Landkildehus og Niels Knudsen for en bevarelse af skolen. I den tværpolitiske gruppe stemte Karsten Jensen, Bent Bundgaard og Aage Hedevang for skolens bevarelse, kulturudvalgsformand Lars Peter Frisk gik ind for lukningen. Endelig talte Tage Stevnhoved (DF) varmt, men forgæves for den lille skoles bevarelse. - Vi fratager byen dens livsgrundlag. Vi har muligheden for at give det lille samfund et godt liv, men vi giver det stilstand og stagnation. Velfungerende familier vil flytte fra området, kulturcentret bliver udhulet, og det bliver måske svært for købmanden at klare sig. 350 borgere har ønsket, at skolen skal fortsætte, men nu er det 17 medlemmer, der bestemmer. Nu kan vi bare sige - vi gjorde, hvad vi kunne, men det var ikke nok, sagde Tage Stevnhoved. Socialdemokraternes ordfører Finn Ladefoged havde sympati for den massive støtte, folk i Nr. Kongerslev har givet deres skole, men kunne for helhedens skyld ikke gå ind for, at den skal fortsætte. - Skolen er lokalsamfundets kraftcenter, og med den størrelse vore skoler har, vil vi selv om vi nedlægger Nr. Kongerslev, stadig have små skoler, sagde han og blev suppleret af Randi Madsen (S): - For mig er lokalsamfundet både Nr. og Sdr. Kongerslev. Aage Hedevang (UP) understregede, at Nr. Kongerslev lever op til alle nye krav til en fleksibel skole med leg og læring, unge lærere i et godt arbejdsmiljø med en massiv forældre- og borgerstøtte. Et sted, der kan passe godt på de svage og tilgodese mangfoldigheden. Bent Bundgaard (UP) høstede et ureglementeret bifald for sin sidste appel for at redde skolen, at satse på de menneskelige ressourcer og ikke se så meget på de materielle. - Lad os tage en ny runde og måske lukke skolen om 10 år, sagde han. Penge at spare Formanden for kulturudvalget Lars Peter Frisk bragte økonomien ind i diskussionen og mente, at de 840.000 1999-kroner, man kan spare på en skolenedlæggelse kan komme de andre skolelever i kommunen til gavn. At skolen alligevel vil blive lukket, når der kommer en kommunesammenlægning. Klassekvotienterne er meget forskellige, f.eks. 10,4 i Nr. Kongerslev mod 21,2 på Toftehøjskolen, der er kommunens største. - Der er ikke noget tjent ved at lukke skolen, mente venstres Lone Landkildehus, der senere under mødet ikke kunne lade være med at bemærke, at kommunens i øjeblikket fem skoler faktisk i år har sparet 742.362 kr. på lønninger i forhold til budgettet - penge, der bliver puttet lige ned i kommunekassen. - Det er da mageløst, bemærkede hun. I stedet for at se på de firkantede tal, mente Lone Landkildehus, at man burde se på, hvordan den lille skole er i stand til at håndtere børn, der måske i andre sammenhænge ville blive nødt til at blive anbragt på specialskole. Og sådan noget er dyrt for en kommune. Venstres Niels Knudsen mente, at man skulle have taget fat i de 17 andre anbefalinger, som man har fået i en rapport fra Kommunernes Landsforening, i stedet for nummer 18, der handler om skolelukningen. - Det er den forkerte rækkefølge, mente han.