Mors

NT gør det lettere at komme rundt i Thy

Den kollektive trafik bliver forbedret i Thy den 11. august.

Begrebet telebus og teletaxa har aldrig vundet den helt store udbredelse i Thy og på Mors. Men hos Nordjyllands Trafikselskab venter man, at det ændrer sdig efter den 11. august. - I stedet for at skære ned, så sker der en udvidelse, siger trafikplanlægger Annika Jensen, som har ansvaret for trafikplanlægningen i Region Nordjylland. - Ved at udvide både telebusser og teletaxa, så vil mange ude i de små samfund få lettere ved at benytte det kollektive trafiksystem, siger Annika Jensen. Læs hele artiklen i Thisted Dagblad tirsdag.