NT har fokus på arbejdsmiljø

Lokalpolitik 1. maj 2007 06:00

TRAFIK: Kære Thomas Højberg og Jesper Christensen I Jeres fælles læserbrev i Nordjyske den 30. april 2007 efterlyser I noget handling fra NT’s side i forhold til at forbedre chaufførernes arbejdsvilkår. Det er glædeligt, at NT’s budskab om at vi gerne vil arbejde aktivt for et forbedret arbejdsmiljø for buschaufførerne er nået ud. Ansvaret for chaufførernes daglige arbejdsforhold ligger hos de enkelte vognmænd. Mange af vognmændene har igangsat forskellige initiativer for at forbedre arbejdsmiljøet. Men NT vedkender sig sit ansvar for, at busdriften er bæredygtig - også for de ansatte. Derfor er vi i NT i gang med dels at nedsætte et chaufførkontaktudvalg, så vores kontakt med chaufførerne kan blive endnu bedre – også om de arbejdsmiljøforhold, som NT kan påvirke, f.eks. ved at forberede et projekt med fokus på både rekruttering og fastholdelse af chauffører i busbranchen. Projekter af den type tager tid, og NT er en virksomhed som er afhængig af mange aktører og interessenter, som skal høres gennem processen. Med lidt tålmodighed kan vi over de næste år, glæde os til at se resultaterne af denne proces. Arbejdsmiljø er på dagsordenen i NT. Vi sår hver dag nye frø og vil forsætte med at arbejde målrettet for et godt arbejdsmiljø blandt buschaufførerne. Hvad angår omfanget af buskørslen inden for regionens kommuner – herunder metrobusserne – skal det blot præciseres, at det med strukturreformen er op til den enkelte kommune at fastlægge serviceniveauet.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...