Skolevæsen

NT har ikke monopol på skolekørsel

ALS/ØSTER HURUP: Nordjyllands Trafikselskab (NT), der i Hadsund Kommune har kontrakt på skolekørslen, skal ikke tage det for givet, at man fortsat vil have opgaven, når den nuværende kontrakt udløber. Kommunen har netop udnyttet den ret, man har ifølge kontrakten, til et års forlængelse uden genforhandling. Det skyldes den forestående sammenlægning af Øster Hurup og Als skoler under navnet Havbakkeskolen, der gør det usikkert, hvor stort behovet vil være. Men borgmester Karl Christensen bebuder, at man vil holde skarpt øje med, hvordan NT vil udmønte sparekravet på 10 millioner kroner, som Nordjyllands amt har fremsat. Han erkender, at NT har koncession på persontransporten, og at Hadsund Kommune i princippet ikke kan gøre så meget, hvis selskabet forringer servicen på dette område. - Men NT skal i hvert fald ikke forringe infrastrukturen yderligere i forhold til, hvad man allerede har bebudet. For så vil de ikke være favoritter til skolekørslen, siger Karl Christensen. Skolekørslen kostede i 2002 1.607.695 kr., hvoraf NT lagde beslag på 1.508.892 kr. De penge skal selskabet altså ikke føle sig alt for sikker på efter udløbet af den nuværende kontraktperiode. Heller ikke selv om selskabet i forhold til konkurrenterne har en afgørende fordel. - Med koncession på persontransporten har NT en fordel ved samdrift med skolekørslen, men deri ligger ingen garanti, siger Karl Christensen. I forhold til amtet lægger Hadsund Kommune i øvrigt fornyet pres på for at få fuldført cykelstien mellem Als og Øster Hurup. Økonomiudvalget har bedt forvaltningen tage Hadsund Turistråd i ed, når en ny ansøgning skal formuleres til amtet ud fra den betragtning, at alle gode kræfter skal forenes om opgaven at få den længe ønskede cykelsti etableret. Også i det spørgsmål er det sammenlægningen af Øster Hurup og Als skoler, der er den drivende kraft. Kultur- og familieudvalget, teknik- og miljøudvalget samt økonomiudvalget er enige om, at behovet for en cykelsti må være yderligere forstærket, når de ældste elever fra 4. til 9. klasse fra næste skoleår samles i Als, og de yngste tilsvarende samles i Øster Hurup. Det indebærer nemlig, at især de ældste elever må tage cyklen for at komme til skole. Hensynet til skolebørnenes sikkerhed bør få amtet til at opprioritere cykelstien, der ellers først kan øjnes om 15-20 år. Aha