Aalborg

NT har lyttet - og sparer mere

AALBORG: Nordjyllands Trafikselskab kommer til at spare endnu mere end planlagt på den kommende storstilede ændring af køreplanerne. Alligevel mener bestyrelsen at have imødekommet en meget væsentlig del af de protester, som forslagene har medført. - Det har vi på den ene side gjort ved at fastholde busbetjening på en del af de ruter, som det var tanken at fjerne. Og på den anden ved at drosle endnu mere ned på en række ruter på skolefridage end oprindeligt tænkt, forklarer NTs formand, amtsborgmester Orla Hav (S). En enig bestyrelse står bag beslutningen, og desuden roser man sekretariatet for at have taget de mange kundeprotester til sig og brugt dem konstruktivt. At indsatsen vil give besparelser i 2004 på 11,6 mio. kr. i stedet for de oprindeligt varslede 10,8 mio. kr. er formentlig også et skulderklap til embedsmændene værd. - Det er beregnet, at ændringerne på køreplanen, som træder i kraft 14. december, kun vil berøre seks procent af passagererne og medføre et fald i passagertallet på tre procent. Det finder vi i bestyrelsen ikke urimeligt, når man tænker på, at det er den største revision af køreplanerne, siden NT blev oprettet i 1982, påpeger Orla Hav. De væsentligste forbedringer i forhold til det oprindelige spareforslag gælder området omkring Hirtshals, Hjørring og Sindal samt i Østhimmerland - og de er ikke endeligt vedtaget endnu. Efter en ny høringsrunde vil vedtagelsen ske på bestyrelsens møde i august. Nordjyske Erhverv side 2