Sindal

NT holder klippekortene meget tæt til kroppen

SINDAL:NT har planer om at reducere kørselsomfanget på de regionale ruter med ni procent i køreplan 2003/04, men trafikselskabet holder kortene tæt til kroppen omkring hvilke ruter, der går et klip eller flere i antal ture. De regionale ruter 224, 225 og 228 kører alle gennem Sindal Kommune, og de har stor betydning for skoletransport, men teknisk udvalg har fået besked på, at eventuelle ændringer først vil blive meddelt, når der er lavet et samlet køreplanforslag for alle regionalruter. Hvilket ikke kan forventes at foreligge inden 28. februar, som er svarfrist for kommunen omkring ønsker til den nye køreplan. Udvalget vedtog på det sidste møde, at der sendes en skrivelse ud til skolerne, blandt andet med en forespørgsel om, om det er muligt at reducere kørslen midt på dagen, og svarene skal ligge på bordet til det næste udvalgsmøde 25. februar.