Brovst

NT vil bevare eftermiddags-ture

Men står fast på nedlæggelse af formiddags-ture med ruterne 205 og 207

BROVST:Nordjyllands Trafikselskab er indstillet på at droppe den planlagte nedlæggelse af en sen eftermiddags-tur med ruterne 205 og 207. Derimod står NT fast på, at der skal fjernes formiddagsture på de samme to ruter. Det harmonerer meget dårligt med borgernes ønsker. Borgerne har nemlig protesteret over lukningen af de to formiddagsture, mens der ingen protester har været over nedlæggelsen af eftermiddagsturene på rute 205 med afgang fra Brovst kl. 17 og på 207 med afgang fra Brovst kl. 16.30. NT har udarbejdet et revideret oplæg til teletaxi-kørsel, og heraf fremgår, at NT ikke vil gå ind i en med-finansiering af ordninger, der kun kører indenfor kommunegrænser, altså kun i Brovst Kommune. - I det oprindelige forslag fra NT var der udsigt til, at NT ville være med i en finansiering af teletaxi på de to sene eftermiddagsture med 205 og 207, bl.a. fordi de har tilknytning til busser fra uddannelsesinstitutioner. Men nu meddeler NT, at man hellere vil køre en ekstra tur med bussen end være medfinansierende af teletaxier, oplyser Niels Slavensky, teknisk forvaltning. Han tilføjer, at NT samtidig fastholder, at de to formiddagsture på både rute 205 og 207 skal nedlægges. Det er teknisk udvalg ikke tilfreds med. Udvalget har besluttet at indstille til økonomiudvalget, at der tages en forhandling med NT om sagen.