Aalborg

NT vil forbedre chaufførernes arbejdsvilkår

Orla Hav vil have kvalitetskrav indføjet i udbudsmaterialet til NTs vognmænd.

Nordjyllands Trafikselskab (NT) vil fortsat udbyde buskørslen i amtet til lavest bydende. Det blev slået fast på et bestyrelsemøde hos NT i går. Buschaufførerne har ellers klaget over et dårligt arbejdsmiljø, hvor et af deres ankepunkter blandt andet gik på, at de hele tiden skifter arbejdsgiver alt efter, hvilke vognmand der vinder opgaverne ved udbudsrunderne. - NT vil fortsat købe ydelserne ved private vogmænd, og det vil fortsat ske gennem licitation, hvor vi vælger det bedste tilbud. Det kan der ikke laves om på, fortæller Orla Hav, der er bestyrelsesformand for NT. Orla Hav er godt klar over, at flere af chaufførerne har store frustrationer over deres arbejdsvilkår. Derfor vil NTs bestyrelse også gerne vise, at de tager chaufførernes problemer alvorligt. - Bestyrelsen har bedt NTs sekretariat om at komme med et oplæg til, hvordan vi skaber en bedre kollektiv trafik for borgerne, hvor produktet også giver større arbejdsglæde hos chaufførerne, siger Orla Hav, der forestiller sig, at der skal indlægges kvalitetskrav for chaufførernes arbejdsvilkår i licititionsmaterialet, næste gang opgaverne skal udbydes til vognmændene. - Det kommer nok til betyde flere, at vi må poste flere penge i NT, men det er vi klar til, hvis det bliver nødvendigt for at forbedre chaufførernes arbejdsmiljø.