Nu bliver der adgang for alle

Bedre adgang og omklædning for handicappede i Svømmeland

NØRRESUNDBY:Efter mange års diskussioner, anbefalinger og tovtrækkerier kan handicappede nu glæde sig til langt bedre forhold i Svømmeland i Nørresundby. Aalborg Kommunes skole- og kulturudvalg gik i går enstemmigt ind for, at svømmehallen får ekstra tre millioner kroner at gøre godt med på driftsbudgettet for i år. Pengene skal bruges til at renovere svømmehallen med, og det vil ikke mindst komme de handicappede til gode. Eget omklædningsrum Om cirka et år vil handicappede få deres eget omklædningsrum, hvor de i dag deler den trange plads med småbørn og deres forældre. De vil også kunne vælge at benytte aflåste kabiner i de almindelige omklædningsrum. Elektriske døre skal lette adgangen for handicappede ind til svømmehallens café, og desuden skal en trappelift eller en lille elevator sikre alle handicappede adgang til bassinerne. I dag er kørestolsbrugere, der kommer fra handicapomklædningen, henvist til en rampe med et fald på en meter over otte meter. Ved et fald på en meter kræver Bedriftsundhedstjenesten i dag, at sådan en rampe er 20 meter lang. Hos Optræningscenter Solsiden (der ligger i samme bygningskompleks som Svømmeland) tog man allerede for godt to år siden konsekvensen af den stejle rampe. Af hensyn til personalet stoppede man med at tilbyde genoptræning i vand for de af optræningscentrets kørestolebrugere, der var henvist til den stejle rampe. Utrolig glad - Jeg er utrolig glad for, at man nu løser problemet, og at det sker med tilpas mange midler, siger optræningscentrets leder, Gerda Jakobsen. Det er mange år siden, at handicappede første gang klagede over forholdene i Svømmeland, og allerede for fire år siden anbefalede Bedriftsundhedstjenesten konkrete løsninger på problemerne. Siden har der været tvivl om, hvorvidt sagen hørte under kommunens ældre- og handicapforvaltning eller under skole- og kulturforvaltningen. Førstnævnte forvaltnings rådmand, Anni Kjeldgaard (K), tilbød på et tidspunkt 250.000 kroner øremærket bedre omklædningsforhold for handicappede. Men Svømmelands bestyrelse foretrak at vente med at forbedre omklædningsforholdene indtil den planlagte renovering af alle omklædningsrummene, der nu står for døren. Og det er Gerda Jakobsen glad for. - Det giver en bedre, mere fremtidssikret løsning. Lederen har ikke lyst til at dvæle ved, at forholdene for de handicappede først nu forbedres. - Det vigtige er, at de nu forbedres, understreger hun. Mere for pengene Formanden for skole- og kulturudvalget, Nils Bell (V), synes ikke, at kommunen har været for sej i optrækket. - Vi får mere for pengene i forbindelse med en samlet renovering. Men det er godt, at der nu bliver gjort noget. Nørresundby Idrætscenter blev bygget i en tid, hvor man ikke tog højde for handicappede, og det er en god idé at tænke på bedre forhold for handicappede samtidig med at man skal bygge om, synes rådmanden. Garanter for kvalitet Aalborg Kommune har bedt Optræningscenter Solsidens leder Gerda Jakobsen og Palle Brøndum fra Handicaprådet være garant for, at den kommende renovering udmønter sig, så tilgængeligheden for handicappede i Svømmeland bliver optimal. - Jeg er rigtig glad for at blive taget med på råd og glæder mig til, at alle handicappede kommer til at få adgang til svømmehallen, siger lederen af optræningscentret. Byrådet skal tage endelig stilling til ekstrabevillingen til Svømmeland. Men rådmand Nils Bell regner med, at sagen går glat igennem. - Sagen har allerede været drøftet blandt partierne.