Lokalpolitik

Nu bliver det alvor for havnen i Asaa

Nedsætter projektgruppe for at få fremtiden for Asaa Havn konkretiseret

ASAA: Efter en længere periode, hvor ideerne om Asaa Havns fremtidige udvikling har haft frit spil, er der nu fra kommunal side taget initiativ til, at ideerne snart skal til at munde ud i konkrete forslag til, hvad fremtiden skal byde på for havnen i Asaa. Teknik- og miljøudvalget har således foreslået, at der nu nedsættes en projektgruppe bestående af repræ-sentanter fra Asaa Havns bestyrelse, hele teknik- og miljøudvalget og relevante embedsfolk fra den kommunale administration. Opgaven for denne projektgruppe bliver at udarbejde en overordnet og langsigtet helhedsplan for Asaa Havns udvikling og dens tilknytning til Asaa by. Samtidig skal der i projektgruppen udarbejdes en tidsplan for det videre arbejde. - Ideen med det her er at få konkretiseret alle de gode ideer, der er kommet, siger formanden for teknik- og miljøudvalget, Bendt Danielsen (Borgerlisten). Han beretter videre, at de mange ideer og forslag har givet projektgruppen et massivt idégrundlag at arbejdere videre ud fra, og Bendt Danielsen er i den forbindelse ikke i tvivl om, hvad det endelige mål med havneudviklingsprojektet i bund og grund er. - Vi satser på at gøre Asaa Havn til havnen i den nye storkommune, siger han med henvisning til Dronninglund Kommunes fore-stående fusion med Brønderslev Kommune. Spørgsmålet om Asaa Havns fremtid blev for alvor bragt frem til debat sidste sommer, hvor der igen fra kommunal side blev præsenteret et par ideer til, hvordan havnen kunne tænkes udviklet. Dette udspil førte sidenhen en livlig lokal debat med sig - blandt andet på et velbesøgt borgermøde i havnebyen - og grundtemaet i denne debat har undervejs været, hvordan man fastholder Asaa Havns nuværende charme og miljø og samtidig sikrer den ønskede udvikling på stedet. Bendt Danielsen vurderer i den forbindelse, at kommunen og havnebestyrelsen tænker i nogenlunde samme baner. Denne vurdering forklarer han med, at der forud for denne uges møde i teknik- og miljøudvalget blev holdt et konstruktivt, forberedende møde om Asaa Havn. Her deltog Bendt Danielsen, formand for Asaa Havn Bjarne Albøge samt kommunens kommunaldirektør, Ove Thomsen, og tekniske chef, Thomas Jepsen. - Vi havde en god drøftelse af tingene, og jeg tror ikke, at vi langt fra hinanden, konkluderer Bendt Danielsen, som samtidig lover, at der i Asaa vil blive holdt et nyt borgermøde, når projektgruppen er klar med de konkrete forslag om havnens fremtid.