Nu bliver færgen mere punktlig

Den ny færge til Egholm er snart klar til at blive sat i drift - og så kan man regne med sejlplanen.

EMNER 12. april 2011 00:18

Vinteren har været lang og har drillet byggeriet af lejer til den ny Egholmfærge. Men nu begynder arbejdet for alvor at tage form. Entreprenørfirmaet Hoffmann tør næsten godt love, at alt er klappet og er klart i løbet af de næste to måneder. Den store forskel er størrelsen. Den ny færge har plads til 100 passagerer - den gamle er kun godkendt til 29. Desuden har den ny færge en betydelig større lastekapacitet. Til glæde både for de fastboende og turister, som skal over i bil eller transportere dyr, brændstof, korn mv. Den lille fortsætter Og så bliver sejlplanen fremover også mere pålidelig med et fast interval på 20 minutter. - Den gamle færge er så lille, at man aldrig kan regne med, at den har plads til alle, og så må man holde og vente på at komme over. Det betyder også, at der er utroligt stort slid på den, fordi den hele tiden pendler frem og tilbage, forklarer afdelingsleder Henrik Jess Jensen, Aalborg Kommune. Når Egholm II bliver indsat, skal den sejle i "myldretiden". Det vil sige fra morgen til ud på eftermiddagen. Derefter tager den gamle Egholmfærge over og sejler turene i de stille ydertimer til midnat. Arbejdsfordelingen skåner begge færger, og det er også billigere at have den lille færge sejlende, fordi den kun er enmandsbetjent. Den ny færge er tomandsbetjent med både skibsfører og bedstemand om bord. Nyt billetsystem For at lette betjeningen indføres også et nyt billetsystem. Passagererne skal selv sørge for at købe adgang til færgen i en automat, inden de går om bord fra Aalborgsiden. Det rummer den fordel, at man kan betale med kreditkort. Hidtil har den stået på kontant afregning, hvis ikke man havde klippekort. I alt løber projektet op i cirka 18 mio. kr., og desuden skal Aalborg Kommune ansætte tre ekstra færgefolk for at kunne bemande Egholm II. Omvendt er der også noget at spare. - Godt nok får vi flere lønudgifter, men færgemæssigt regner vi med, at driftsomkostningerne falder, fordi der er mindre slid på de to færger, bedre brændstoføkonomi og totalrenoveret færge. Den ny færge har større motorer og bliver ikke presset til det yderste som den gamle færge, og i det lange løb giver det også færre besøg på værft, siger afdelingsleder Henrik Jess Jensen. Den ny færge er ikke kun større. Den lander også blidere. Klar til sankthans Egholm II har klapper i begge ender, og de nye lejer bliver bygget op, så færgen meget bedre udligner vægten af køretøjer og skiftende vandstand. I dag gynger den lille færge faretruende, når en tung lastbil ruller om bord. Efter planen er den nyindkøbte færge klar til sejlads om nogle uger. Senest til sankthans skulle den gerne være sat i drift. Hvis altså prøvesejladserne forløber tilfredsstillende, og fartøjet bliver godkendt af Søfartsstyrelsen. Forinden skal de nye færgelejer dog først være på plads, og lige nu bygges der på højtryk. Både på Egholm og i Aalborg skal anlægges nye indsejlinger ved siden af de gamle. For at indhente noget af det tabte tid under den strenge vinter er der nu to rammemaskiner i gang med at banke pæle ned i havnebunden, som lejerne bygges op omkring. Ned i 32 meters dybde Nogle af pælene skal helt ned i 32 meters dybde før de rammer fast bund. Det ser færgegæsterne ikke, når først pælene er på plads. Til gengæld vil de sikkert bemærke, at en bådebro er forsvundet på Egholm for at gøre plads til det ny leje. Oven i købet lægges et lag asfalt det sidste stykke før lejet, så biler og lastbiler ikke slæber for mange småsten fra øens grusveje ned på færgedækket.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...