EMNER

Nu bliver familien Westergaard endelig prøvet

Brovst Kommune erkender fejl i sagsbehandlingen og vil prøve at få den gode dialog tilbage

Efter en måned i skjul er Villy Jensen og hans tre årige søn, Freddy, hjemme, og sagen om tvangsfjernelse skal gå om.foto: michael koch

Efter en måned i skjul er Villy Jensen og hans tre årige søn, Freddy, hjemme, og sagen om tvangsfjernelse skal gå om.foto: michael koch

BROVST:Nu går Brovst Kommune i gang med at efterprøve om Lene og Per Westergaard kan godkendes som plejefamilie. Det kan være første skridt på vejen til at opfylde 69 årige Villy Jensens ønske om, at hans tre årige søn, Freddy, skal i familiepleje hos ægteparret Westergaard. - Det er rimeligt nok, at de undersøger os for at se, om de kan bruge os. Det burde kommunen have gjort fra start, så kunne vi måske have undgået, at Villy og Freddy skulle gå under jorden i en måned. Så havde vi fundet ud af, om vi kunne bruges, eller om der skulle findes en anden familie, og vi kunne have undgået al balladen, siger Lene Westergaard, som også er drengens dagplejemor. Aflastningsfamilie I forvejen er ægteparret godkendt som aflastningsfamilie og har i den forbindelse haft drengen i aflastning et par dage om ugen. Brovst Kommunes beslutning om - ligesom i den normale procedure - at lade konsulenter udefra undersøge familien sker efter, at Det Sociale Nævn onsdag hjemviste sagen til kommunen til fornyet behandling med en kritik af sagsbehandlingen som omtalt i NORDJYSKE i går. Afgørelsen betyder i øvrigt også, at sagen om tvangsfjernelsen af Freddy skal gå om (se mere i 1. sektion). Borgmester Mogens Gade (V) tager kritikken fra nævnet til sig. - Der er sket fejl i sagsbehandlingen. Vi har i lang tid været i god dialog med Freddys forældre og derfor ubevist troet, at vi har givet de nødvendige informationer videre. Men vi har ikke sendt de breve til dem, som vi skulle, og har dermed ikke levet op til juraens krav om skriftlig information, siger Mogens Gade. Beklager Han erkender, det ikke er hensigtsmæssigt, at kommunen særligt i sådanne sager forlader sig på mundtlige beskeder. - Det er klart, at vi som offentlig myndighed skal opfylde loven, og vi tager kritikken til efterretning og beklager fejlene. Dog har nævnet ikke underkendt vores valg af plejefamilie, men sagt, at der mangler begrundelser for vores valg, siger Mogens Gade. Han afventer nu, at sagsbehandleren vender tilbage fra ferie på mandag og tager fat i sagen igen. - Vi skal tilbage til den gode dialog, som vi havde med familien Jensen gennem en lang periode inden sagen gik i hårdknude, siger borgmesteren.