Børnepasning

Nu bliver Spiloppen og Regnbuen til én institution

I Spiloppen er man imod - I Regnbuen er man for én stor institution

HJØRRING:Børnehuset Spiloppen og børnehaven Regnbuen er naboer på Nordens Allé i Hjørring, og i fremtiden bliver de mere end det. Børne- og undervisningsudvalget fremsendte i går en sag om de to institutioner til videre behandling i det politiske system. Politikerne anbefaler, at institutionerne pr. 1. november i år lægges sammen til én institution med fælles ledelse og fælles bestyrelse. Ægteskabet på Nordens Allé kommer dog ikke i stand i lutter frivillighed. I Børnehuset Spiloppen, som er Hjørring bys eneste aldersintegrerede daginstitution for både vuggestue- og børnebørn, har både personale og bestyrelsesmedlemmer lige fra begyndelsen strittet kraftigt imod. Mister mere Personalet i Spiloppen er overbevist om, at Spiloppen mister mere, end den får ved en sammenlægning. De ansatte har svært ved at se, at en sammenlægning vil komme børnene til gode, og de skriver i deres høringssvar til politikerne, at de altid mener, ændringer må være begrundede i et ønske om at forbedre børnenes vilkår. En af de fordele, der bliver fremhævet ved en sammenlægning, er bl.a., at man vil kunne hjælpe hinanden ved sygdom og ferie. Men det mener personalet i Spiloppen ikke nødvendigvis er en fordel - i hvert fald ikke for børnene. - Set fra børnehøjde vil det være en dårlig løsning, idet det vil være meget forskelligt, hvem der skal afløse. Nogle børn vil "miste" deres faste voksne - andre må "tage til takke" med en fremmed. Børn trives generelt ikke godt med, at voksne hele tiden skiftes ud!, skriver personalet til politikerne. Forældrebestyrelsen i Spiloppen er heller ikke begejstret. - Vi mener, at forslaget bærer præg af, at det kun tilgodeser de praktiske forhold. Vi kan ikke se, at der er taget hensyn til hverken børn, forældre eller personalet. Vi får indtryk af, at det primært drejer sig om at lave en mere "attraktiv" lederstilling, skriver forældrebestyrelsen. Stilling ledig Og sagen udspringer også af, at lederstillingen i Spiloppen er ledig. Stillingen har været opslået, og et ansættelsesudvalg bestående af repræsentanter fra forældrebestyrelsen og forvaltningen er nået frem til, at man ikke kan indstille nogle af de ansøgere, der har været til jobbet. Forvaltningen har derefter overvejet, om stillingen skulle genopslåes, eller om man i stedet skal arbejde hen imod at sammenlægge de to institutioner og dermed etablere fælles ledelse og bestyrelse. Valget er faldet på den sidste af mulighederne. - Vores mål er ikke at lave kæmpe-institutioner, hvor børnene kan rende rundt imellem hinanden i kaos. Det drejer sig om at kunne drage fordele af, at de to huse får fælles administration. Om der så på sigt f.eks. skal være forbindelse mellem de to legepladser eller ej. Det er noget, personalet og den nye forældrebestyrelse skal være med til at bestemme, siger formanden for børne- og undervisningsudvalget, Else Købstrup (V). For politikerne er fordelene, at etablering af en fælles ledelse vil give en rationalisering af de administrative og ledelsesmæssige funktioner, der vil frigøre ressourcer til andet arbejde. En større personalegruppe vil give en mere fleksibel udnyttelse af personalegruppen, og set fra politikernes side vil en større personalegruppe give børnene en bredere vifte af pædagogiske tilbud. Holder fast Og selv om der er fremkommet prostester mod argumenterne, holder politikerne fast. Det er også forvaltningens opfattelse, at der ikke er fremkommet oplysninger, som taler imod de fordele, som politikerne ser ved en sammenlægning. - Jeg vil bare sige, at personalet og bestyrelsen i Spiloppen har én opfattelse. I Regnbuen er opfattelsen en anden, og vi har altså nu truffet en beslutning, siger Else Købstrup. I Regnbuen er personalet og bestyrelsen generelt positive, og bestyrelsen lægger i sit høringssvar særlig vægt på, at børnenes behov bliver styrende i sammenlægningen. Personalet er positivt indstillet men usikkert på, om en sammenlægning vil blive meget tidskrævende og opslidende, og de ansatte finder det vigtigt, at der vil være støtte og vejledning i processen. Modellen er, at ledelsen i fremtiden kommer til af bestå af en leder og en afdelingsleder i hvert af de to huse.