Nu eller aldrig for 10.000 nordjyske landmænd

Godt 10.000 nordjyske landmænd knokler i disse dage med at få sat de rigtige krydser i ansøgningsskemaet om landbrugsstøtte. Ansøgningsfristen er d. 21. april og forpasser man chancen, vil det få afgørende konsekvenser mange år ud i fremtiden. EU's landbrugsstøtte bliver nemlig lagt om i år. I Danmark sker det med indførelsen af en ny støtteordning - enkeltbetalingsordningen - som erstatter en række gamle ordninger, blandt andet hektarstøtten. Med de nye regler skal man være opmærksom på to ting: For det første er der nye regler for hvem, der kan få støtte. Fremover kan f.eks. folk med græsarealer, der bliver brugt til landbrugsmæssige formål søge støtte. Det samme kan landmænd, der dyrker spisekartofler, grøntsager eller bær. Hovedreglen er, at der skal være tale om arealer, som bliver dyrket eller kan dyrkes landbrugsmæssigt. Der imod kan man ikke få støtte til fx grønne arealer, der bruges til sportspladser, landingsbaner, spejderlejre, ridebaner el. lign. For det andet er der nye regler for hvordan, man bliver støtteberettiget. Det allervigtigste er, at der er indbygget et 'nu eller aldrig' element i de nye regler. Fremover skal man nemlig være i besiddelse af betalingsrettigheder for at få støtte, og de betalingsrettigheder fordeles én gang for alle i 2005. - Toget kører nu! Man kan altså ikke bare vente med at ansøge til næste år, hvis man ikke lige har fået sat sig ind i reglerne i år. Derfor har vi lagt et stort stykke arbejde i at nå ud til alle potentielle ansøgere - med nyhedsbreve, vejledninger, annoncekampagner osv., fortæller Arent B. Josefsen, direktør i Direktoratet for FødevareErhverv, som administrerer støtteordningerne i Danmark. Det er der også rigtig mange landmænd der har lagt mærke til. I år har Direktoratet for FødevareErhverv udsendt godt 75.000 ansøgningsskemaer, hvilket er langt flere end sidste år. Hvis man ikke har fået tilsendt ansøgningsmateriale til den nye enkeltbetalingsordning kan man få det ved henvendelse til Direktoratet for FødevareErhverv. Det kan også downloades fra www.landbrugsreform.dk - hvor man også kan finde nyheder, baggrundsinformation og svar på spørgsmål om de nye regler. EU's landbrugsreform bliver gennemført i Danmark fra 1. januar 2005. Reformen berører danske jordbrugere, der i alt modtager 7 mia. kr. i landbrugsstøtte, når reformen er fuldt gennemført. Hovedformålene med reformen er: At gøre landbrugsstøtten mere uafhængig af hvad og hvor meget, den enkelte landmand producerer. At samle en række eksisterende støtteordninger i én enkeltbetalingsordning. At sætte fokus på miljø, fødevaresikkerhed, dyrevelfærd og god landbrugsmæssig praksis. At styrke landdistriktspolitikken.