Lokalpolitik

Nu er arbejdspresset blevet for stort

Mange af kommunens folk arbejder i Frederikshavn, så nu skal der rokeres

SKAGEN:Flere og flere opgaver, omstruktureringer, nedskæringer og sygdom. Det er faktorer, der ofte fører til et alt for stort arbejdspres på danske arbejdspladser. Det gælder i høj grad også administrationen på Skagen Rådhus. Nu er det blevet så slemt, at økonomiudvalget sætter flere medarbejdere ind og rokerer rundt med andre. - Årsagen til det store arbejdspres er, at vi er kraftigt involveret i at planlægge kommunesammenlægningen. Som den mindste kommune stiller vi ofte med ligeså mange ressourcer som de to andre kommuner. Samtidig skal vi have den normale daglige drift til at køre. Vi har bedt vores direktører sørge for, at det kan lade sig gøre, forklarer borgmester Hans Rex(V). Derfor er der behov for nye ansigter og for gamle ansigter på nye pladser. Økonomiudvalget har besluttet at ansætte en ekstra medarbejder på fuld tid til byggesager. Lokalplanarbejdet er allerede blevet styrket. Andre medarbejdere får nye opgaver, nye skriveborde og skal betjene kunderne i andre afdelinger. - I børne- og kulturforvaltningen, byrådssekretariatet og i økonomisk afdeling er der allerede folk, som arbejder med kommunesammenlægning, og vi rokerer med resten, så det daglige arbejde også kan klares, fortæller kommunaldirektør Johan Hessellund. - Når medarbejdere går på pension ville vi egentlig ikke genbesætte stillingen, men vi indser nu, at vi har brug for alle gode kræfter. Det gælder for eksempel en stilling i økonomisk afdeling. - Ingen af vore medarbejdere er flyttet permanent til forvaltningerne i Frederikshavn, men kolossalt mange, deriblandt alle ledere og mange administrative nøglepersoner er til møde i Frederikshavn hver uge - ofte flere gange om ugen, fortæller Johan Hessellund. Dertil kommer, at enkelte medarbejdere har fået kontor i Frederikshavn en-tre dage om ugen. Der er for eksempel etableret et sekretariat i Frederikshavn med medarbejdere fra både Skagen og Sæby. - En anden konsekvens er, at mange opgaver bliver valgt fra. Vi er for eksempel tvunget til at nedprioritere uddannelse og møder ud af huset. Vi må sige, at vi ikke har kræfter til det hele i 2006, slutter borgmester Hans Rex.