Nu er den ny skole klar til kick-off

Nu skal planerne lægges for den skole, der bygges som nabo til Munkebakkeskolen

Både Munkebakkeskolen og Helddagsskolen som ses her, bliver naboer til den nye midtbyskole

Både Munkebakkeskolen og Helddagsskolen som ses her, bliver naboer til den nye midtbyskole

I aften tager Frederikshavn Kommune hul på byggeprocessen for den ny byskole i Frederikshavn. Det er Børne- og Kulturdirektør Heidi Becker-Rasmussen og Skole- og ungdomschef Arthur Corneliussen, der indbyder til "Kick off"-møde for de implicerede parter. På mødets sættes rammen for processen og aktørerne med henblik på en fælles billeddannelse og en forventningsafstemning - med andre ord: organisationen skal geares til processen. - Det er en meget væsentlig proces, vi skal i gang med, udtaler Skole- og Ungdomschef Arthur Corneliussen. - Vi skal nu lægge de pædagogiske og bygningsmæssige rammer for en ny byskole i Frederikshavn. - Jeg synes, det er vigtigt at sige, at bygninger alene ikke gør en god skole, men bygningerne kan og skal danne inspirerende og fleksible rammer for det pædagogiske arbejde, der er skolens kerneydelse, fastslår Arthur Corneliussen. Politikerne har besluttet, at den ny skole skal stå klar til skoleårets begyndelse i august 2012, og der er peget på et byggefelt ved siden af Munkebakkeskolen, der ikke vil kræve nye lokalplaner. - Hele Frederikshavn Kommunes skolevæsen bliver på den ene eller anden måde berørt af de beslutninger, der træffes i øjeblikket i byrådet, og vi vil gøre vores bedste for at skabe gode og inddragende processer for og i samarbejde med de implicerede parter inden for de rammer, politikerne udstikker for os, siger Børne- og Kulturdirektør Heidi Becker-Rasmussen.