Nu er der også elektronisk kirkebog i byens største sogn

8500 frederikshavners data blev gennemgået og ført over på computeren

FREDERIKSHAVN:Nu går Abildgård-sogn i Frederikshavn over til at benytte IT til at udføre kirkebogsføringen. Programmet er på plads, der er bestilt plads til den kirkebogsansvarlige præst og kordegnen på et oplæringskursus og først i næste uge, ankommer det helt specielle papir, der skal bruges til printeren. - En dåbsattest har vandmærke som man kan se, når man holder papiret op mod lyset, forklarer kordegn Knud Erik Andersen. Den Ny Kirkebog, som programmerne kaldes, betyder at man indfører digital forvaltning i sognet. I stedet for at indskrive oplysningerne med pen og blæk i læderindbundne kirkebøger vil registreringen fremover ske i det nye system. Den Ny Kirkebog starter fra den 11. marts 2003 i Abildgård sogn. Knud Erik Andersen siger, at borgerne kan få en hurtigere betjening, samtidig med at der spares en del arbejde med indskrivning og udfyldning af formularer. Personregistreringen sker på en fælles persondatabase fra kirkekontoret. Den fælles persondatabase er det retsgyldige personregister, der samtidig har en tæt tilknytning til CPR. Konkret kan Knud Erik Andersen gå ind i CPR-registret og finde den ønskede persons CPR-nummer og derefter lynhurtigt lede i Den ny Kirkebog. - Omlægningen til IT er den største siden kirkebøgerne blev indført, forklarer kordegnen. Han pointerer, at kirkebøgerne ligesom før er fortrolige. Man kan altså ikke som almindelig borger få lov til at surfe i kirkebøgerne. Til gengæld kan en person, der er født og dermed registeret i Abildgård hurtigt få sin fødselsattest printet ud på et kirkekontor i Næstved. For Abildgård sogn, der er det største sogn i Frederikshavn provsti, har der forud for overgang til IT været et stort forarbejde. Da Frederikshavn Sygehus ligger i Abildgård sogn, har Abildgård været fødselsregistrerings sogn indtil en ændring fandt sted i 1978. Det har betydet, at der i Abildgård sogns kirkebøger er indført tusindvis af frederikshavnere. Alle disse 8500 personers oplysninger er blevet tjekket. Man har set om deres navne og dåbssteder er korrekt indført og stavet, inden de overgår til Den Nye Kirkebog.