Døstrup

Nu er det alvor med storparceller

} BYGGEMODNING: De har været på vej længe, men nu er det endelig alvor med udstykning af fire storparceller ved Baneskoven i Døstrup. Teknisk udvalg har udbudt arbejdet i licitation. Tilbudskuverterne åbnes 15. marts, og efter planen skal interesserede købere til juli kunne gå i gang med at bygge på stedet. Om det er en god ide, er der delte meninger om i Døstrup. Beboerne på Baneskoven bryder sig ikke om tanken, men andre i Døstrup glæder sig til, at nye borgere bosætter sig i landsbyen. Sagen om storparcellerne er efterhånden en gammel traver. Det er faktisk fem år siden, ideen første gang blev luftet. Tiden er gået med ævl, kævl, brok og ballade bundet op på den mertrafik, storparcellerne uværgerligt vil påføre Baneskoven, som adgangsvejen hedder. } RENGØRING: Arbejdet med rengøringen på Hobro Gymnasium vil formentlig blive sendt i licitation i et forsøg på at opnå besparelser. Sagen er sat på dagsordenen for et møde i amtets undervisnings- og kulturudvalg 23. februar. Forvaltningen indstiller, at udbuddet gennemføres efter EU-lovgivningen som et begrænset udbud, hvor maksimalt 5-8 firmaer får mulighed for at byde. Rengøringen varetages i dag af et mindre privat firma. } HUNDE: Dansk Politihundeforening indleder lørdag lydighedstræningen på Hostrupkrogen i Hobro. Træningen er for alle hunderacer.