Lokalpolitik

Nu er det op til politikerne

AALBORG:Et ret stilfærdigt byrådsmøde i Aalborg mandag bliver overskygget af et punkt på dagsordenens ”eventuelt”. Her får de 31 byrådsmedlemmer - uden at offentligheden er til stede - en orientering om Realdanias masterplan for et nyt Musikkens Hus. Når byrådsmødet er slut får pressen en orientering af Realdania, som i dagens anledning også har inviteret sagsarkitekt Michael Volk fra Coop Himmelb(l)au til Aalborg for at gøre rede for tankerne i forslaget. Fra Realdanias side understreges det, at der alene er tale om et skitseforslag til en masterplan for området. Det er ikke et endeligt forslag, og derfor er der stadig mulighed for, at det kan påvirkes af nye synspunkter. For eksempel fra byrådet i Aalborg. I det videre forløb er det op til byrådet at finde ud af, om man kan gå ind for forslaget til masterplanen. Den skal nemlig indarbejdes i en lokalplan for området. Kulturrådmand Henrik Thomsen (SF) ser frem til at blive nærmere orienteret om masterplanen. - Det ser umiddelbart spændende ud, men nu skal vi først lige have lejlighed til at høre nærmere om indholdet. For mig at se er det afgørende nye i planen, at Musikkens Hus rykker over mod Nordkraft, og det er godt. - Det vil tilsammen forme et byrum. For mig er det vigtigste, at det bliver et markant arkitektonisk byggeri, siger Henrik Thomsen. Realdania regner med at kunne opføre det 10.000 kvadratmeter store Musikkens Hus for 500 millioner kroner. Hvis tidsplanen holder, skulle huset være opført i 2011.