Havne

Nu er det slut med spøgelsesskibe

Havdage-systemet udfases, og det betyder, at de forfaldne skibe kan hugges op

Ændringen fra havdage til kilowattdage gør det muligt at få de inaktive fartøjer hugget op, så de ikke ligger og fylder op og forfalder i havnene. Skibene på billedet er ikke "spøgelsesskibe".Arkivfoto

Ændringen fra havdage til kilowattdage gør det muligt at få de inaktive fartøjer hugget op, så de ikke ligger og fylder op og forfalder i havnene. Skibene på billedet er ikke "spøgelsesskibe".Arkivfoto

Selv om fiskerireguleringen ved hjælp af havdage opførte med udgangen af januar i år, ligger der stadig mange af de såkaldte spøgelsesskibe i fiskerihavnene. Spøgelsesskibene er fiskefartøjer, som ikke er aktive i fiskeriet, men som har havdage og som er optaget i Fiskeridirektoratets fartøjsregister. De havdage, fartøjerne har, bruger ejerne på andre fiskefartøjer, og det er tilladt, når blot det fartøj, der har havdagene, stadig er fysisk til stede i en havn og er registreret. Havdagene afløses nu af kilowattdage, og den ændring benytter man til at få gjort op med de fartøjer, som blot ligger i havn for at opretholde deres havdage. Fiskeridirektoratet har netop udsendt en bekendtgørelse for, hvordan man én gang for alle kan få gjort op med spøgelsesskibene. Ejerne skal søge om at få konverteret skibenes havdage til kilowattdage, og når man har fået tilladelsen, kan man lade skibene udgår af fartøjsregistret og dermed tage dem helt ud af dansk fiskeri. Formanden for Strandby Fiskeriforening og næstformand i Danmarks Fiskeriforening, Svend Erik Andersen, oplyser, at der i danske fiskerhavne ligger 68 fartøjer, der er registreret som passive fiskefartøjer. Derudover kan der være andre, som ikke er aktive, men som ikke er registreret. I Strandby Havn ligger der seks - syv spøgelsesfartøjer, og i Skagen Havn ligger der fem. I Hirtshals Havn ligger fem større spøgelsesfartøjer og mellem 10 og 15 mindre. Langt størsteparten af spøgelsesfartøjerne er i en meget dårlig stand, og de vil højst sandsynligt blive hugget op, når ejerne har fået direktoratets meddelelse om, at de kan opnå kilowattdage på grundlag af fartøjet. Selv om kilowattdage-systemet er trådt i kraft, har Fiskeridirektoratet endnu ikke fået dem fordelt på de danske fiskefartøjer.