Børnepasning

Nu er det slut!

Massevis af skoler og institutioner blev i går blokeret af vrede forældre i protest mod kommunens spareplaner. foto: martin damgård

Massevis af skoler og institutioner blev i går blokeret af vrede forældre i protest mod kommunens spareplaner. foto: martin damgård

BESPARELSER:Kære byrådsmedlemmer i Aalborg Kommune. Kan man som byrådsmedlem tillade sig udelukkende at tænke/handle kortsigtet ved kun at tænke på samfundet i sin egen valgperiode? Ved I, at konsekvenserne af de besparelser på daginstitutionsområdet, som er stillet i forslag, vil få fatale følger, såfremt de bliver vedtaget? At børn kommer til at føle omsorgssvigt, fordi pædagogerne ikke har tid til at give den omsorg/hjælp, de har brug for? At det kan udvikle nogle børn i negativ retning og skubbe dem ud i det kriminelle miljø? At en besparelse i dag på pædagoglønninger på sigt vil koste samfundet langt mere, når de svigtede/tabte skal samles op gennem anbringelse på special- eller behandlingsinstitutioner, gennem fængselsstraffe, afvænning af misbrug m.m.? At vi vil komme til at overse nogle børn med særlige behov, fordi der skæres yderligere i tiden til iagttagelser. At vi i det hele taget vil få mindre tid til de iagttagelser, vores pædagogiske arbejde bygger på? Kender I i det hele taget hverdagen i en daginstitution og dens betydning for børnenes trivsel og udvikling? Pædagogerne har mange opgaver ud over det pædagogiske arbejde med børnene, og allerede i dag er det meget forskelligt, hvor mange pædagogtimer vi reelt har til rådighed til børnene, selv om de er vores kerneydelse. Med de bebudede besparelser, som byrådet stiller forslag om, er det ikke bare nok. I vores børnehave vil det betyde en regulær nednormering på 17 pædagogtimer. NU ER DET SIMPELTHEN SLUT. Vi kan ikke se os selv i øjnene i forhold til vores faglighed, såfremt forslaget om nedskæringer bliver vedtaget. Vi kan heller ikke længere leve op til Aalborg kommunes målsætning for daginstitutioner. Daginstitutionerne bliver ikke længere et pædagogisk tilbud, men udelukkende et tilbud om opbevaring af børn. Forkortet af red.