EMNER

Nu er det tid at melde sig som kandidat til Ældrerådet

SKAGEN KOMMUNE: Den 12. november om formiddagen kender man sammensætningen af det Ældreråd, der skal arbejde de næste tre år. For første gang holdes valget alene som et brevvalg, således at kommunens borgere over 60 år i ro og mag kan sidde hjemme og overveje deres kryds. I 1998 blev valget afviklet lørdag den 7. november som et ganske traditionelt valg med stemmebokse og valgurner. Stemmeprocenten var under 25. Der var 17 kandidater fra henholdsvis Ældresagen, Aalbæklisten, Efterlønsklubben, Pensionistforeningen og Kæden at vælge imellem. Syv af dem blev valgt. Naturligt nok for den aldersgruppe er der sket frafald siden da. De nuværende syv medlemmer af Ældrerådet udgør den valgbestyrelse, som skal sikre en korrekt afvikling af det forestående valg - i samarbejde med byrådssekretariatet ved Birgitte Groth. I år skal kandidaterne stille op som enkeltpersoner og ikke på en liste med et bestemt tilhørsforhold til en forening, organisation eller et politisk parti. Alle der er fyldt 60 år og har bopæl i Skagen Kommune kan stille op til valget. Kandidatanmeldelse kan fås ved henvendelse til byrådssekretariatet på rådhuset og det er også hertil de skal afleveres senest den 22. oktober.Derefter laves der stemmesedler, som sendes ud sammen med en frankeret svarkuvert til alle stemmeberettigede. Hver vælger skal sætte et kryds. Der må kun lægges en stemmeseddel i hver svarkuvert. Der skal vælges syv medlemmer og syv suppleanter. De syv, der får flest stemmer, er valgt, nummer otte er 1. suppleant også videre. Stemmerne tælles i byrådssalen tirsdag den 12. november klokken 10. Alle interesserede er velkkomne til at overvære optællingen fra tilhørerpladserne. toen