Nu er det tid til at se på vandstære

En vandretur i skoven kan også være en vandstæretur

Vandstæren har en fascinerende levevis. Pludselig kaster den sig ud i det strømmende vand og forsvinder, for blot at dukke op et helt andet sted lidt senere. Vandstæren finder nemlig alt mad under vandet. Med sine små korte vinger svømmer den gennem strømhvirvlerne under overfladen i sin jagt efter vandinsekter og andre smådyr. Arkivfoto: Søren Skov

Vandstæren har en fascinerende levevis. Pludselig kaster den sig ud i det strømmende vand og forsvinder, for blot at dukke op et helt andet sted lidt senere. Vandstæren finder nemlig alt mad under vandet. Med sine små korte vinger svømmer den gennem strømhvirvlerne under overfladen i sin jagt efter vandinsekter og andre smådyr. Arkivfoto: Søren Skov

Vinter, vandretur og vandstære. Tre begreber, der hænger uløseligt sammen for mange naturinteresserede danskere. Vandstæren er meget sjælden som ynglefugl i Danmark, og derfor ses den herhjemme næsten kun om vinteren. Vandstæren ses kun ved rene vandløb. Bække og åer, hvor der samtidig skal være en kraftig strøm. Derfor er vandstæren normalt ikke en fugl, som man tilfældigt ser på en travetur i naturen. Det er en fugl, man skal opsøge. Her er det så heldigt, at nogle af de fineste skovture i Nordjylland om vinteren også byder på gode muligheder for at se på vandstære. Man skal blot huske en kikkert, for vandstæren er ikke ret stor. Vandstæren har sit navn, fordi den er på størrelse med en stær, men derudover er den slet ikke i familie med stære. Tværtimod. Vandstære er sin egen lille familie inden for fuglenes verden. Udover den europæiske vandstær er der fire andre arter - bl.a. i Himalaya og i Rocky Mountains. I Vendsyssel er Sæbygård Skov et klassisk sted at se på vandstære. Det er samtidig en meget smuk skovtur på alle årstider. Alene på grund af den landskabelige skønhed, vil en tur til Sæbygård Skov være en udflugt, man kan huske længe efter. Hvis man ser nøje efter på stenene i åen, vil man som regel kunne finde en vandstær eller to. De bedste steder at kigge efter vandstæren, er hvor der er mest strøm. I Han Herred er Slette Å i Svinkløv Klitplantage ligeledes et kendt sted at se på vandstære. Traveturen gennem skoven og den tilgroede hede langs Slette Å er samtidig meget smuk. Der er også odder i Slette Å, men da odderen er nataktiv, kan man ikke forvente at se selve odderen. Man skal være glad, hvis man ser dens spor. I Himmerland kan man udover Mastrup Bæk også se vandstæren flere steder i Gravlevdalen. Blandt andet kan den ses ved Kovadsbækken. En travetur i den smukke Gravlev Ådal kan derfor nemt kombineres med at se på vandstære. Vandstæren kan også ses tæt på Aalborg. Her er det bedst at tage til Godthaab og gå en tur på stien langs med Guldbækken fra det gamle hammerværk og frem til Ridemandsmølle.