Nu er nok nok

Så kan det kendte udtryk igen bruges: Nu er nok nok! Den danske velfærdsmodel er i den grad truet, men hvem er truet? Det er den arbejdende del af befolkningen, den del, som har det hårde og nedslidende arbejde, dem, som er arbejdsløse, dem, som har en lav løn, dem, som er på pension, dem, som er på kontanthjælp, den enlige mor eller far, og dem, som i fremtiden ikke kan komme på pension, selvom de er nedslidte.

Godt nok siger statsministeren, at der vil blive en løsning for dem, men så må han samtidig med, at han sløjfer efterlønnen og hæver pensionsalderen, i den grad ændret på muligheden for at få førtidspension, og så er det store spørgsmål: Hvad er der så tjent? Er man født efter 1965, så er der først efterløn som 65-årig og pension som 68 et halvt år. Dette forslag kommer fra Venstre med statsministeren i front. Jøsses, det er ikke et halvt år siden, han sagde, at der bliver ikke rørt ved efterlønnen. Jo, Venstre ved man da, hvor man har. Der er pt. ikke arbejde til de ca. 200.000 ledige, hvad vil man så med den ældre del, som skal blive på arbejdsmarkedet. Jo, man kan da nemt få øje på, at de kan holde de unge og nyuddannede væk fra arbejdsmarkedet. Er det det, man vil? Regeringen siger, at de unge skal hurtigere igennem deres uddannelse. Jamen, hvorfor? Er det for, at de så kan gå ledige? Der er noget galt i Danmark, men alligevel skal de unge og ledige søge job, jeg spørger: Hvad for nogle job? Og så har man i 2010 nedsat understøttelsen til en to-årig periode, jo, man gør meget for de arbejdsløse i den her liberale regering, de lever op til liberalismen, når den er værst. Hvorfor bevarer man den høje pension og den mulige tidlige tilbagetrækning til statsministeren og øvrige ministre? Hvorfor får et folketingsmedlem, som går af egen fri vilje, pension, selv om man er omkring de 40, og hvorfor er det muligt at få løn i op til to efter man er trådt af, selvom det er af egen fri vilje? Hvorfor har de 100 rigeste i vort land fået skattelettelser helt op til 2,7 millioner? Og hvorfor har efterlønnere, pensionister, kontanthjælpsmodtagere, den enlige mor og far, og kassedamen i Bilka ikke fået en klækkelig skattelettelse? Det kunne ellers have forbedret deres situation meget, og disse lettelser ville komme ud og arbejde, fordi der er et reelt behov. Hvorfor skal der ikke kræves yderligere fra de rige og gives til de fattige og mindrebemidlede, men det måske ikke gået op for regeringen, at der i Danmark blive flere og flere fattige. Nej, desværre ikke, men så er tiden nu til at de får en alvorlig øjenåbner. Har den siddende regering slet ikke fået øje på, hvad efterlønnere og pensionister bidrager med af frivilligt arbejde, som i den grad gavner velfærden i Danmark, næh, jeg tror, at de kun kan finde ud af løsninger, der forringer arbejdernes situation samt ledige og dem på overførselsindkomster. De Konservatives nye mand, Lars Barfoed, siger allerede dagen efter dag 1. at der skal mere brugerbetaling, husk lige at lave den differenceret, så det er de højestlønnede, der skal betale mest. Nyrup blev tvunget til at ændre efterlønnen, støttet af VK, det gav bagslag. Så nu er mit håb, at regeringen i den grad står for fald. Lad os nu få det valg - selvom det er et land i knæ, den forhåbentlig nye regering skal overtage, så tror jeg, det er muligt at se væsentlige fremskridt, det kan kun gå for langsomt med det valg. God valgkamp til alle og velkommen til et nyt og godt land at leve i.

Forsiden