Nu er Olavius nem at læse for flere

By- og Egnsmuseet genudgiver beskrivelse af Skagen som det så ud for mere end 200 år siden

SKAGEN:I dag præsenteres en ny, men alligevel meget gammel bog på Skagen By- og Egnsmuseum. Forfatteren er Olaus Olavius. Bogens titel er ”Beskrivelse over Skagens Kiøbstæd og Sogn”. Den blev udgivet første gang i 1787. I dag er det Skagen By- og Egnsmuseum, der står bag genudgivelsen. I mere end 200 år har forskere og historieinteresserede læst denne bog. Flere og flere har imidlertid problemer med at læse de gotiske bogstaver, så det vil utvivlsomt være til glæde for mange, at bogen nu fås i transskription (omskrivning, red.) med moderne skrifttyper. - Hvis man er meget heldig, kan man stadig finde den originale bog antikvarisk, men til en pebret pris. Det fotografiske optryk kan også fås, men mange har efterspurgt en udgave uden de gotiske bogstaver, forklarer museumsinspektør Michael Ax. - Olavius’ bog er et spændende kildeskrift og betragtes af historikere som en troværdig hovedkilde til forståelse af Skagens historie, fortæller Michael Ax. - Selvfølgelig skal den læses med sund skepsis, men den er en væsentlig øjenvidneskildring. For eksempel er der ingen andre end Olavius, der kommer så tæt på sandheden om Den tilsandede Kirke. Han har været der og nedskrevet, hvad han har set. Olaus Olavius fortæller om sin samtids fiskeri, fangstmuligheder og fangstmetoder, om handel, om dyrelivet og for eksempel om Hofsøe, en ferskvandssø, der lå mellem kirken og Damstederne. På Olavius’ tid var fiskeriet i søen ved at være slut og blev efterhånden kun brugt af fruentimmere til ”at vaske Klæder i en lille Aabning”. Fra Island Olafur Olavius blev født på Island i 1741 og døde i Mariager i 1788. Efter studier ved Københavns Universitet tog han tilbage til Island og udgav i 1780 ”Oeconomisk Reise igennem Island”. Han blev i 1779 udnævnt til tolder og konsumtionsforvalter i Skagen. Bogen om Skagen er således ”forfattet i Følge Kongelig Ordre”. Det er et bevidst valg fra museets side, at man ”bare” har transkriperet bogen og ikke ændret på sproget eller lagt en nytolkning ind i teksten. - For det første fandt vi en charme i Olavius’ måde at udtrykke sig på, og for det andet ville det være en for stor opgave at ”oversætte til nudansk”, fortæller Michael Ax. Dog yder bogen den service overfor læserne, at der bagest i bogen er en ordliste. Mange ord er typiske for tiden og for sproget i Skagen, og teksten ville ikke kun forstås uden denne ordliste. For eksempel har Olavius givet kapitel 17 denne overskrift: ”Om besynderlige Ord og Talemåder i denne Egn”. Det er Gurli Hansen, der nu er gået på efterløn, fra museets skoletjeneste, der i ledige stunder siden 1997 har arbejdet på transkriptionen af bogen. Bogen, der foreløbig er trykt i 1000 eksemplarer, kan i denne måned købes for 125 kroner på Skagens By- og Egnsmuseum. Efter jul er prisen 149 kroner, og så kan den også købes i boghandler. - Vi ser denne bog som en del af vores formidlingsarbejde. Nu er teksten blev nemmere at læse, og vi håber, at den bruges i undervisning og af alle, der synes at Skagens historie er spændende. Selvom bogen nu er trykt med læsbare bogstaver, skal læseren beregne sig god tid. Sætningerne er lange og Olaus Olavius har sparet på punktummerne.