Hospitaler

Nu er Skagen Sygehus lukket

Amtsrådet besluttede den 10.06.03 at lukke vores lokale sygehus. Herfra skal ingen tak lyde. Gennem den mangeårige kamp for at bevare vores lokale sygehus, har vi ikke mødt den ægte og store forståelse fra vores amtspolitikere. Til gængæld har vi gennem årene oplevet, at den ene funktion efter den anden er blevet flyttet. Argumenterne for flytningen af funktionerne har været lægemangel og øget specialisering af lægeuddannelsen. Traditionelt har lægemangel et sted betydet, at læger fra andre sygehuse har fungeret som vikarer. Dette gælder ikke for Skagen Sygehus. Så lægemangel bliver brugt som argument for at lukke sygehuset. Skulle netop dette argument gælde for alle sygehuse, ville Amtsrådet i hele Danmark være nødt til at lukke alle landets sygehuse. Forrige år beskar Amtsrådet Skagen Sygehus' budget med 7 mio. - dette beløb udgjorde ca. 1/3 af sygehusets budget. Hvilket sygehus i Danmark ville kunne bære en resparelse på 1/3 af årets budget og samtidig overleve? Alle privatøkonomier, virksomhedsøkonomier og institutiounsøkonomier ville bryde sammen, hvis de blev udsat for samme behandling. Hvem ville søge en stilling et sted, hvor alle, der kan læse indad, kan se at beslutningen om at lukke arbejdspladsen, her et sygehus, er truffet. Amtsrådet har skabt en selvopfyldende profeti. Problemet er bare, at der er amtsrådsmedlemmer, der ikke besidder mere ærlighed end, at de stadig tror, at de kan beklage og snakke sig ud af beslutningens konsekvenser. For det får konsekvenser, når sygehuset bliver lukket. Så nytter det ikke noget, at formanden for Sundhedsudvalget, Karl Bornhøft, ikke mener, at der er lægefaglig belæg for at frygte det værste. Vi frygter nemlig det værste. Vores udgangspunkt er nemlig den virkelighed vi lever i, - det vi har oplevet og de gange hvor vi hver især har haft brug for hurtig lægehjælp. Det er netop den problemstilling vi mener, amtspolitikerne ikke har forståelse for. I sommerhalvåret er vi mellem 40-60.000 mennesker dagligt og det er flere end der bor i Højrring, og der ligger trods alt et stort sygehus. Verforholdene til - og fra Skagen gør, at en nedlæggelse af Skagen Sygehus får alvorlige konsekvenser for tilskadekommende. Amtsrådet, - minus Poul Erik Andreasen, Inger Støtt og Kurt Borregaard, har i forbindelse med lukningen af Skagen Sygehus brugt cowboy-metoden, - "skyd først og spørg bagefter", til at lukke Skagen Sygehus. hvis amtsrådet ønsker centralisering, synes jeg at amtsrådsmedlemmerne, hver især, skulle have gjort opmærksomt på dette ved det sidste valg. Læser man pjecen Fakta om Nordjylland 2002 er en af amtets opgaver og mål at bevare de syv sygehuse i Nordjyllands Amt - og allerede nu halvandet år efter valgt er Skagen Sygehus lukket. Vi kan fra Støtteforeningens side frygte, hvordan det vil gå med Brovst, Dronninglund, Farsø og Hobro-Terndrup. Vi ønsker jer god kamp. Den bliver sikkert hård, for centralisering har ikke noget med sund fornuft at gøre, men har noget med magt at gøre.