Nu er spareiveren gået for vidt

TRAFIK:Man kan i NORDJYSKE Stiftstidende næsten dagligt se, at den planlagte omlægning af visse ruter vækker bekymring og vrede. Vi kan som chauffører på rute 222 og 224 let sætte os ind i de problemer, det vil komme til at betyde for mange mennesker. Vi vil prøve at undlade at give udtryk for de frustrationer, det giver i forhold til vores job, og i stedet konstruktivt give et bud på hvorledes ændringerne også kunne gribes an. Når vi tillader os at komme med vores kommentar, så er det, fordi vi ved, at der ligger flere hundrede underskrifter mod spareplanerne, alt sammen noget, der bekræfter os i, at det ikke kun er os, der synes spareiveren går for vidt. For det første er vi lidt uforstående over for nye sparekrav. Vi mener at kunne huske, at billetpriserne blev sat op i januar 2003 alene for at imødegå virkningerne af det manglende statstilskud. Alligevel ser vi nu NT nærmest amputere den kollektive trafik i yderområderne. Vi vil her give vores bud på en anden måde gøre tingene på. Vi mener, at man bør tilgodese de daglige brugere af busserne i størst muligt omfang. Derfor vil en nedlæggelse af Skagerakkeren og Rødspætten være helt naturligt. Når økonomien i amtet åbenbart ikke er til at opretholde busdrift alle steder, vil skaden ikke være så stor ved at nedlægge sommerruter. Planerne om at fjerne busserne i weekenden er - mener vi - generelt en dårlig idé. Ganske vist er der ikke den samme belægning som til hverdag, men mange har ikke andre muligheder. Ideen med, at rute 224 kun skal køre til Uggerby er helt urimelig, og vi har meget svært ved at se, hvor besparelsen er i, at det er en anden rute, som skal køre videre herfra. Til hverdag er der ture, hvor der godt kan spares. På rute 224 er det f.eks. afgangen fra Tversted kl. 11.55 og fra Hirtshals kl. 15.05, som kan udgå. Det medfører, at afgangene fra Hjørring kl. 13.10 og 16.35 ligeledes udgår. Afgangen fra Hjørring kl. 17.50 bør ikke køre længere end til Tversted, hvor den slutter kl. 18.42. Afgangen fra Hjørring kl. 19.50 rykkes frem til kl. 19.15 og kører helt igennem til Hirtshals. Afgangen fra Hirtshals rykkes frem til kl. 20.50 og slutter i Tversted. Vi er selvfølgelig godt klar over, at det ikke giver de samme besparelser, som er krævet af NT. Til gengæld tror vi heller ikke, at det vil koste ret mange passagerer. Alene her er der en økonomisk gevinst, som er lige så attraktiv som nedskæringer. Med hensyn til rute 222 skal ruten selvfølgelig ikke nedlægges. Der er bl.a. i Tuen er antal passagerer, som efter NT's plan end ikke får et tilbud om teletaxa, de må bare klare sig selv. Det kan man simpelthen ikke byde folk. En anden måde at få øget indtjening på må også være, at alle skal betale for at benytte den kollektive trafik. Reglen om gratis transport af børn under 12 år må ophøre, og man kan i stedet genindføre reglen om gratis transport under fire år. Vi mener også, at bonusordningen, som giver vognmændene er ekstraindtjening på 2,5 millioner kr., som blev indført for ca. tre år siden, bør fjernes og komme passagererne til gode. En ting, der også må være rimeligt er, at når NT planlægger nedskæring i aktiviteterne generelt, så må det da være helt naturligt, at man også sparer på egen administration. En privat virksomhed ville vende blikket den vej også. Endelig er der den mulighed at hæve billetpriserne. Vores fornemmelse er helt klart, at passagererne gerne vil betale lidt mere for at have et rimeligt tilbud om kollektiv trafik. Det er nemlig en kendsgerning, at det er meget billigt at køre med bus i Nordjylland i forhold til andre amter. De resterende besparelser fordeles på resten af NT"s ruter under hensyntagen til, at formålet med NT er at transportere så mange passagerer som muligt inden for det givne budget og i fremtiden satse på udvikling i stedet for nedskæringer. Det sidste nye er så regeringens forslag om øget pendlerfradrag. Der er en gammel talemåde, der siger, at den ene hånd ikke ved hvad den anden laver. Det må vist være den formulering, man bedst kan anvende, når man ét sted foreslår øget transportfradrag, og et andet sted fjerner man tilbudet om kollektiv trafik. Men sådan er der jo så meget...