Lokalpolitik

Nu er vinduerne blændet af

HUSSTRID Udvalgsformand kalder ejerens udspil for en provokation

HOBRO:Et nyt kort er spillet ud i det farceagtige spil om Dr. Jensens Hus i Hobro. Denne gang er det husets ejer, der har påkaldt sig opmærksomheden ved at hamre hvidkalkede plader for samtlige vinduer i den gamle og tidligere få flotte patriciervilla i bunden af Adelgade i Hobro. - Det ligner en provokation, intet andet, siger formanden for teknisk udvalg i Hobro, viceforstander Preben Christensen, Hobro. Vinduerne er blevet blændet af med de hvide plader, efter at Naturklagenævnet fornylig har godkendt Hobro Byråds lokalplan, som skal bane vej for renovering af huset. Lokalplanen er en torn i øjet på husets ejer, Bygge & Finans A/S med udlandsdanskeren Robert Benno Burchardt Nielsen som hovedaktionær og direktør. Firmaet anser lokalplanen for at være ulovlig blandt andet fordi Dr. Jensens Hus ændres til boligformål, mens alle andre ejendomme i Adelgade må rumme butikker. - Men nu er afgørelsen truffet, og den bør alle rette sig efter, mener Preben Christensen. Han og udvalget har netop haft sagen på dagsordenen, og med Naturklagenævnets afgørelse gør man klar til at forfølge sagen. - Afgørelsen betyder, at vi skal have adgang til huset, og det kan ikke gå hurtigt nok. Huset er jo ikke blevet i bedre stand i alle de år, det har stået tomt, siger Preben Christensen. Det er dog fortsat hans og udvalgskollegernes opfattelse, at huset er bevaringsværdigt, og med eller uden ejerens medvirken vil der blive udarbejdet et byfornyelsesprojekt. - Jeg håber fortsat på en god dialog med ejeren, men ingen skal være i tvivl om, at vi uanset hvad er fast besluttet på at få huset sat i stand, siger Preben Christensen. Han anser i øvrigt Dr. Jensens Hus for at være lidt af et pilotprojekt. Det er første gang, man fra kommunens side på denne måde er gået ind for at svinge taktstokken. Hvis det falder heldigt ud, vil man gøre noget tilsvarende andre steder, hvor ejere af ejendomme bare lader stå til. Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra direktør Benno Burchardt. Hos bygge & Finans oplyser man, at han forventes itl Danmark en gang i ugen efter pinse.