EMNER

Nu får de unge pladser

PRAKTIK:Det er glædeligt, at den nye S-R-SF-regering netop har sikret en bred aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser. Aftalen skaffer 10.400 ekstra praktikpladser næste år. Med aftalen, som jeg selv har været med til at forhandle på plads, tager vi nu for alvor hånd om den alvorlige praktikpladssituation. I dag har vi nemlig tusindvis af fortvivlede unge på erhvervsskolerne, der ikke kan gøre deres uddannelse færdig, fordi der er for få praktikpladser. Det er ikke holdbart. Når nu de unge gør præcis det, som vi beder dem om, nemlig at tage en uddannelse, så skal vi selvfølgelig også være med til at skabe de nødvendige praktikpladsmuligheder, så de unge kan færdiggøre deres uddannelse. Dermed hjælper vi ikke kun de unge, vi sikrer samtidig samfundet kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Den opgave løser vi nu. Med aftalen sikrer vi først og fremmest, at der oprettes 3000 ekstra skolepraktikpladser. For at højne kvaliteten i skolepraktikken gennemføres forsøg med praktikpladscentre på erhvervsskolerne. Og så sættes der skub i brugen af sociale klausuler. Vi ønsker, at der ved større offentlige byggerier stilles krav til de private virksomheder, der byder ind på opgaven, at de har ansat lærlinge og svende. Det er kun ret og rimeligt. Vi finder også finansiering til at videreføre flere centrale initiativer på området, der ellers ville stoppe næste år. Derfor kan vi bl.a. fortsætte bonusordningen til private og offentlige arbejdsgivere, der indgår en uddannelsesaftale med en elev. Endelig ser vi også på de mere langsigtede løsninger, hvor vi lægger op til, at der i de kommende trepartsforhandlinger sikres bedre kvalitet i vores erhvervsuddannelserne. Jeg glæder mig over, at det er lykkedes at samle et bredt flertal bag en så vigtig aftale, så vi nu får styr på praktikpladssituationen, og de unge kan få mulighed for at gennemføre deres erhvervsuddannelse.