Arbejdsløshed

Nu færre end 10.000 ledige i Nordjylland

Ledigheden i Nordjylland fortsætter sit frie fald. For første gang er der færre end 10.000 ledige i Nordjylland.

Karsten Si­mensen: - Vi kan komme helt ned på 5000 ledige. Arkivfoto: Bent Jakobsen

Karsten Si­mensen: - Vi kan komme helt ned på 5000 ledige. Arkivfoto: Bent Jakobsen

Ved udgangen af oktober var den nordjyske ledighedsprocent nede på 3,4 mod 3,6 i september. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Antallet af fuldtidsledige var i oktober 9700 mod 10.300 i september. Sammenligner man med oktober sidste år er antallet af ledige faldet med 7200 - svarende til 43 procent.Karsten Si­mensen: - Vi kan komme helt ned på 5000 ledige. Arkivfoto: Bent JakobsenLedigheden kan komme længere ned Men ifølge Karsten Simensen, direktør for Beskæftigelsesregion Nordjylland, kan ledigheden komme længere ned. - Jeg har tidligere sagt, at 10.000 var grænsen. Men hvis vi kan fortsætte den fremgang, vi har set den senere tid, så lyder et optimistisk bud, at vi kan komme helt ned på 5000 ledige, siger Karsten Simensen, der ser opblomstringen af mange små og mellemstore virksomheder som en af forklaringerne på det markante dyk i ledighed. På landsplan var der i oktober 81.700 ledige, hvilket er 29 procent færre end i oktober sidste år. Den laveste ledighedsprocent finder man i Vestjylland og Nordsjælland. Her er ledigheden nede på 1,9 procent. Til gengæld topper den på Bornholm. Her er ledighedsprocenten 5,5.