Nu går den milde jagt på birkemus

Danmarks sjældneste og mest truede pattedyr er birkemusen, som kun findes i det vestlige limfjordsområde og den sydlige del af Jylland, og nu skal Projekt Birkemus afsløre, om den også findes i Jammerbugt-området.

Birkemusen er en adræt klatrer, der kan sno sin hale omkring strå og kviste. Den sover vintersøvn, så Projekt Birkemus foregår de næste to måneder. Foto: Julie Dahl Møller

Birkemusen er en adræt klatrer, der kan sno sin hale omkring strå og kviste. Den sover vintersøvn, så Projekt Birkemus foregår de næste to måneder. Foto: Julie Dahl Møller

Biolog Julie Dahl Møller leder projektet, og sammen med frivillige fra Danmarks Naturfredningsforenings Jammerbugt-afdeling gennemfører hun nu et fældeprojekt ved Fjerritslev og ved Grønnestrand, hvor der er passende levesteder for den lille mus, som ikke er en almindelig mus, men nærmere beslægtet med syvsovere. Søren Rosenberg fra DN's lokale afdeling er koordinator, og allerede i morgen aften, torsdag, går det løs med en tur for alle, der har lyst, ud til 15 spandfælder nær Fjerritslev. Her vil Julie Dahl Møller og Søren Rosenberg vise, hvordan man bærer sig ad, hvis man vil være frivillig medhjælp i det spændende projekt. Hvis der er birkemus i fælden, får den monteret en lillebitte radiosender, så dyret kan følges et par dage. Den falder selv af efter tre dage. - Alle, der har lyst, kan være med. Man skal selvfølgelig ikke være bange for mus, men bare man er almindeligt naturinteresseret, er det nok. Birkemusen er en spirrevip på 5-8 cm i kropslængde og med en pelsklædt hale på op til 11 cm. Et godt kendetegn er en sort stribe ned langs rygmidten, ellers er pelsen gulbrun.