Nu går jagten ind på vilde mink

Uønsket: Mink er et fremmed rovdyr i den danske natur og kan tømme hele søer for vandfugles æg og unger. Nu er en systematisk fældejagt gået ind i Vejlerne, på Læsø, Tipperne ved Ringkøbing og på Bornholm. arkivfoto: grete dahl
Dyr 22. marts 2007 05:00

VEJLERNE: Der lever titusinder af vilde mink i den danske natur, og de gør et stort indhug i bestandene af vandfugle, frøer og smådyr af mange slags. Derfor har Skov- og Naturstyrelsen udvalgt fire naturområder, blandt andet Vejlerne mellem Fjerritslev og Thisted, som forsøgsområder til bekæmpelse af mink med fælder, foreløbig i tre måneder her i foråret og to måneder til efteråret, oplyser driftsleder Mogens Bøgeskov Andersen i Vejlerne. - Vi har opsat 30 fælder rundt omkring på strategiske steder i både de østlige og de vestlige vejler, og de første fem mink er allerede gået i dem, fortæller han. I årene 1998-2001 fangede Vejlernes biolog Poul Hald-Mortensen i løbet af tre vintre 62 mink, så problemet er velkendt i reservatet. Det går især ud over blishøns og æg og unger af mange vandfugle, da minken - også kaldet amerikansk flodilder - er en fortrinlig svømmer. @Byli.9.special.bund:Af Mariann Stenholm mariann.stenholm@nordjyske.dk

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...