Nu går også Viggo Bilde for vidt

Virksomhedsøkonomi 10. september 2007 06:00

ØKONOMI: Viggo Bilde lægger i et debatindlæg den 31. f.m. skylden for, at Hirtshals Byråd ikke var informerede om det store underskud i 2006 på kommunens medarbejdere, idet kommunens direktion på det sidste økonomiudvalgsmøde inden sammenlægning med Ny Hjørring Kommune skulle have orienteret om, at det budgetterede underskud på 9,2 mill.kr. ville holde, men som bekendt blev underskuddet på hele 33 mill.kr. Det forekommer helt ubegribeligt, at kommunens direktion og vel med den også kommunens økonomiske forvaltning ikke skulle være klare over budgetoverskridelser på 16,8 mill.kr. på undervisningsområdet og 12,4 mill.kr. på det sociale område. I hvert fald må en meget stor del af disse udgifter da have været bogført på dette tidspunkt. Kommunens økonomirapporter må da også have vist tegn herpå. Vil Viggo Bilde virkelig påstå, at han og de øvrige økonomiudvalgsmedlemmer ikke vidste bedre? Nu er det vel, når alt kommer til alt, ikke et enkelt års underskud, der er det mest kritisable, selv om det naturligvis bidrager til yderligere at svække kommunens likviditet. MEN hvis et enkelt års underskud ikke skal være kritisabelt, skal der være en positiv kassebeholdning. Det havde Hirtshals Kommune som bekendt ikke, men det havde de 3 øvrige kommuner. Det mest kritisable er det store og gabende hul i kassebeholdningen på hele 72 mill.kr. I den forbindelse skal det bemærkes, at Hirtshals Kommune i 2006 hjemtog et lån på ca. 10 mill.kr. til finansiering af skolerenoveringer, men uden at foretage de forudsatte skolerenoveringer. En sådan lånehjemtagelse er ulovlig. Lån må tidligst hjemtages i takt med afholdelse af investeringsudgifterne. Når lånet alligevel er hjemtaget, skyldes det formentligt, at det pynter på en ellers tom kasse. Nu blev det Ny Hjørring Kommune, der kom til at afholde udgiften. Det betyder i realiteten, at hullet i kassen i Hirtshals er 10 mill.kr. større svarende til 82 mill.kr. Lånet skal nemlig tilbagebetales, såfremt det ikke måtte blive anvendt til sit formål. Når Viggo Bilde derfor påstår, at Hirtshals Kommune endda gennem ”rettidig omhu” skulle have investeret i og renoveret sin kommunale sektor, så er denne rettidige omhu i hvert fald gået langt uden om skolerne. Efter sigende trænger nemlig også Bindslev Skole, men også Hirtshals Rådhus til en gennemgribende renovering. Så rettidig omhu i Hirtshals har vist ikke samme betydning, som udtrykkets ophavsmand A.P. Møller tillagde det. Det er vist mere noget, Bilde bilder sig ind. Til orientering afsluttede Hjørring Kommune sin skolerenoveringsplan for 2-3 år siden. Til slut bryster Viggo Bilde sig af den kommunale egenkapital, der skulle være større i Hirtshals Kommune end i de øvrige sammenlægningskommuner. Uden at have forsket nærmere i dette, tror vi, at dette kan være rigtigt. Det stammer sandsynligvis fra Hirtshals Havn, der uomtvisteligt er et stort aktiv for Ny Hjørring Kommune, men at den på noget tidspunkt kommer til at yde et økonomisk tilskud til kommunen, er nu nok alligevel at stille for store forventninger. Det er jo kendetegnende for kommunale aktiver, at de meget sjældent kaster noget af sig, de kan heller ikke belånes, og sælges kan de heller ikke. Så hvad er de egentligt værd? I beretningen til Hirtshals Kommunes regnskab for 2005 anfører byrådet: ”Udviklingen i 2005 og til dels også i 2004 er en udvikling, som ikke er holdbar og derfor kræver ansvarlighed, tilbageholdenhed og dialog mellem de budgetansvarlige og den centrale administration omkring budgetopfølgningen.” Hvordan kan Viggo Bilde med baggrund i disse regnskabsbemærkninger vedtage et budget for 2006, der viser et underskud på 9,2 mill. kr.? Det bliver likviditeten jo kun dårligere af – og den var jo slem nok i forvejen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...