Sæby

Nu går Thingbak og Thomsen hånd i hånd

Kritik fra handelsstandsforening er afløst af ros

SÆBY:- Vi savner, at de lokale politikere evner at se tingene i et lidt større perspektiv! Sådan blev der blandt andet sagt i en artikel i NORDJYSKE 11. september. Ordene tilhører formanden for Sæby Handelsstandsforening, Flemming Thingbak, der i samme artikel også gerne så kommune og politikere som langt mere aktive medspillere i bestræbelserne på at gøre Sæby til en attraktiv og spændende by. Efter kritikken blev der 18. september holdt et møde mellem Flemming Thingbak og fungerende borgmester Erling Thomsen (S), og noget tyder på, at de to fik diskuteret tingene grundigt - ja, faktisk er forholdet tilsyneladende udviklet sig til noget nær brusende kærlighed. Udover at tale ud om Thingbaks kritik, blev mødet også brugt til at drøfte fremtidige forhold af fælles interesse for handelsstand og kommunen. Enighed Der var enighed mellem parterne om, at sommerens mange aktiviteter i Sæby midtby var af en god publikumsvenlig kvalitet og et godt element i bestræbelserne at markedsføre Sæby som et levende sted at færdes. Erling Thomsen understreger, at Sæby Kommune ser med stor tilfredshed på den markedsføring, som handelstandsforeningen præsterer året rundt. Omvendt er handelsstandsforeningen tilfreds med den hurtige og konstruktive respons, som medlemmerne får fra kommunen i forbindelse med foreningens mange initiativer og aktiviteter. Der var også enighed om, at kommunens initiativer - blandt andet på det kulturelle område - med byggeri af nyt hovedbibliotek samt et kommende kulturcenter, vil medvirke til, at Sæby vil fremstå som et godt sted at bo og som en by, der vil være attraktiv for turister. - Endvidere vil det igangværende og det kommende byggeri af et stort antal boliger efter al sandsynlighed også betyde, at den negative udvikling i vores befolkningstal vil vende til det positive, og dermed også indirekte være et gode for Handelsstanden, lyder det fra Thingbak og Thomsen, der på mødet blev enige om fortsat at trække på samme hammel for en seriøs markedsføring af byen.