Lokalpolitik

Nu gælder det om at se fremad

NÅR HALS Byråd i aften føjer endnu en sagsbehandling til den årelange saga om svinelugt i Stae, kan man kun opfordre de folkevalgte beslutningstagere til ikke igen at udsætte sagen, sådan som det nu et par gange er sket i teknisk udvalg. TRÆFFES DER nemlig ikke i aften en beslutning, vil der kun blive føjet unødig ekstra tid til sagsbehandlingen, og som det i går kunne læses i NORDJYSKE Stiftstidende, så er der ifølge lugtanalysefirmaet DK-Teknik ikke den store, mærkbare forskel på, om svineproducent Carsten Nørgaard får et påbud om at nedsætte lugtudslippet fra sin svinefarm med 50, 60 eller 70 procent. BYRÅDET BØR derfor nok lande på de 60 procent, som det stående fagudvalg, teknisk udvalg, har peget på som det p.t. mest korrekte, for justerer man på procentsatsen, skal der bare en ny, forsinkende høringsfase til, og uanset hvordan man p.t. vender og drejer sagen, så vil hverken Carsten Nørgaard eller de svinelugt-plagede naboer umiddelbart være tilfredse med en reduktion på 60 procent. Naboerne fordi de er bange for, at det ikke er nok, og Carsten Nørgaard fordi han ikke har noget sted at flytte de "tabte" 60 procent hen. MED TO utilfredse parter kan der efter byrådets beslutning ganske vist tages fat på det juristeri, der skal til for at trække sagen i langdrag/finde en bedre løsning, hvis det er det, man ønsker, men samtidig kan der også tages fat på det arbejde, der nok må betragtes som det altafgørende for, at der i sidste ende findes en løsning, som både naboerne og Carsten Nørgaard kan leve med - både lugtmæssigt og økonomisk. DET ER arbejdet med i fællesskab at finde en acceptabel løsning, og mens Carsten Nørgaard har slået fast, at han gerne flytter størstedelen af sin svineproduktion til en ny svinefarm syd for Stae, så er det også værd at bemærke, at en reduktion på 60 procent i svinefarmen på Mandelvej vil betyde, at der dér "kun" er 100 dyreenheder (DE) tilbage. Det er det samme niveau som før ombygningen af svinefarmen på Mandelvej i 1992 - og dengang var der ingen officielle klager over svinelugt. SAMTIDIG ER det også en kendsgerning, at Carsten Nørgaard tidligere har foreslået Hals Kommune at bringe antallet af DE på Mandelvej endnu længere ned end 100 DE. Og selv om han har fortrudt tidligere at have foreslået en reduktion, der kun ville medføre 15 DE på Mandelvej, fordi forslaget sidenhen har vist sig at være økonomisk urealistisk, så er det også værd at bemærke, at han undervejs i sagen har peget på 50 DE på Mandelvej som en økonomisk bærbar løsning - sålænge der vel at mærke bliver mulighed for at bygge en ny svinefarm syd for Stae. 50 DE er halvdelen af, hvad der var i 1992. MAN KAN derfor også kun afslutningsvis håbe, at der er bund i udmeldingerne om, at man fra både nabolejren og fra Carsten Nørgaards side er klar til at indgå i en konstruktiv dialog om fremtiden for svinefarmen på Mandelvej og naboernes velvære i de tæt ved liggende haver. Der er nemlig nu for alvor noget at forhandle om, og mens der fra amtets og kommunens side arbejdes på at skabe de korrekte planmæssige rammer for den ønskede udflytning til syd for Stae, så ville det unægteligt også være noget af en triumf for nærdemokratiet og det gode naboskab, hvis Carsten Nørgaard og naboerne, gerne med støtte fra kommunen, kunne finde frem til en fælles løsning, som de begge kan sige god for - og leve med. HELD OG lykke med det fremtidige arbejde.