Nu gælder det politikken

Barsk debut for Inger Pedersen (S) som ny formand for social- og sundhedsudvalget

AGERSTED:Da Agersteds Inger Pedersen (S) med indgangen til 2002 overtog hvervet som ny formand for social- og sundhedsudvalget, var hun ikke i tvivl om, at der ventede et hårdt år forude. Det var ikke formands-nerver, der drillede, for hun havde tidligere siddet med i udvalget gennem otte år, men snarere den kendsgerning, at alle i byrådet vidste, at social- og sundhedsudvalget stod med en million-manko allerede ved årets start. Inger Pedersen fik derfor fra starten på sin formandsperiode besked på, at der i social- og sundhedsudvalget skulle en sparerunde i gang - og det skulle hun gøre som ny formand for et udvalg, hvor kun partifællen Jette Ramskov havde tidligere erfaring fra dette udvalgs arbejde. De tre andre i udvalget var alle nye. - Jeg oplevede, at historien gentog sig, for da jeg kom ind i byrådet i 1986, gik de første opgaver også ud på at skære ned på budgetterne, siger Inger Pedersen, der som det første i den nye rolle som udvalgsformand forsøgte at skabe sig et overblik over, hvorfor det allerede ved indgangen til 2002 stod klart, at social- og sundhedsudvalget ikke ville kunne overholde budgettet. En af de ting, som hun i forbindelse med dette arbejde kunne konstatere, var, at byrådet ved budgetlægningen for 2002 havde lagt et lidt for stramt udvalgsbudget - og at det skete mere eller mindre bevidst. - Det er desværre ikke usædvanligt, at det sker i et valgår (som 2001 var, red.), forklarer hun. Inger Pedersen var imidlertid heller ikke imponeret over, hvordan udvalget indtil da var blevet ledet af den forrige udvalgsformand, Karl Andersen (Borgerlisten). - Der var ingen synlige politikker, og ældreområdet kørte bare derudaf. Jeg tror ikke, at udvalget havde en politisk styring, og selv om jeg ved, at det er groft over for Karl, så er det altså den opfattelse, jeg har, siger hun. Stod fast i stormvejret Var der derfor noget af et oprydningsarbejde at tage fat på for Inger Pedersen, så var også social- og sundhedsudvalgets sparerunde på ældreområdet blandt de sager, der medførte borgerprotester i det forgangne år. Det gjaldt ikke mindst besparelsen, hvor rengøringen for de ældre blev skåret ned med det halve, så der nu kun er tale om ét månedligt rengøringsbesøg mod tidligere to. Inger Pedersen lagde ved præsentationen af spareforslaget ikke skjul på, at hun ikke havde hjertet med i dét tiltag, men da hun af byrådet havde fået til opgave at finde en besparelse, måtte der også findes en løsning på denne opgave, og selv om hun ikke brød sig om det, så stod hun fast på, at den foreslåede besparelse var den mindst smertelige - også selv om hendes kolleger i S-gruppen ikke brød sig om den. Det gjaldt i øvrigt også for Inger Pedersens partifælle Jette Ramskov, der i social- og sundhedsudvalget havde sagt modvilligt god for spareforslaget - men som i byrådet valgte at stemme imod sin udvalgsformand og med flertallet i S-gruppen. Det rystede dog ikke Inger Pedersen: - Jeg var ked af at blive sat i hartkorn med Venstre, men jeg ville heller ikke fremstå som én, der bare løber fra ansvaret, og derfor fik jeg i gruppen lov til at tage et særstandpunkt, fortæller Inger Pedersen, som i øvrigt i dag er nået til den erkendelse, at besparelsen på rengøringsområdet har ramt en hel del bredere, end det oprindeligt var hensigten - og at det derfor er et område, der nu skal fokuseres på endnu engang. Budgettet holder Var størstedelen af 2002 præget af bestræbelserne på at få social- og sundhedsudvalgets udgifter under kontrol, så slår Inger Pedersen også fast, at hun nu har den opfattelse, at dette arbejde er blevet bragt til ende - og at udvalgets 2003-budget derfor bør holde - Vi tror i byrådet alle på, at budgettet kan holde i år, og alle beregninger har da også vist, at budgettet burde være stort nok, siger formanden, der dog i samme åndedrag peger på, at byrådet i hendes øjne handlede meget ambitiøst, da der i 2003-budgettet blev indarbejdet en planlagt besparelse på 2,5 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet. - Jeg tror, at det er meget at forvente, at vi bare ved at ansætte en ny projektmedarbejder kan hente så stor en besparelse ind på bare et år. Men det er da noget, vi vil arbejde hårdt på, og hvis ikke det lykkes, er det vores budget, det kommer til at gå ud over, siger Inger Pedersen. Plads til politik Ud over udsigten til at overholde budgettet glæder Inger Pedersen sig også i det nyligt påbegyndte andet år som udvalgsformand over, at der nu - efter de økonomiske kvaler i 2002 - bliver plads til nye tiltag. Her bemærker hun blandt andet, at det nye demensafsnit på plejehjemmet Margrethelund i Dronninglund efter planen kommer op at stå i år, og selv om det p.t. kniber med at få økonomien til at hænge sammen i dén sag, så forventer hun ikke, at det vil føre til en mærkbar forsinkelse af projektet. Dernæst glæder hun sig til, at der også på området for fysisk og psykisk udviklingshæmmede snart sker noget nyt. Det skal ske med etableringen af et helt nyt, fælles bofællesskab til erstatning for de tre eksisterende, hvor især det kommunalt ejede af de tre bofællesskaber ikke længere er værd at holde fast i. - Det er mørkt og fugtigt, og vi kan simpelthen ikke være bekendt at have nogen boende der mere, konkluderer Inger Pedersen, der samtidig også ser frem til arbejdet med at finde en ny anvendelse af plejehjemmet Sophielund i Dronninglund, når demensafsnittet på Margrethelund er bygget færdigt. - Der bliver i det hele taget meget mere plads til politik i år - frem for økonomien i 2002 - og det glæder jeg mig til, slutter hun.