Nu gælder det rå muskelkraft og kontanter

Bestyrelsen mangler 1,3 mio. kr. før startskuddet lyder til Rosendal Kraftcenter

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Rosendal Kraftcenter skyder op på disse arealer.

HØRBY:Rå muskelkraft og kosttilskud i form af kontante bidrag er i høj kurs i Hørby Skoleby. Her er ildsjælene bag Rosendal Kraftcenter klar til at spille nye kort ud, og hvis den store kabale med et friluftsprojekt i skolebyen skal gå op, er man nu nået dertil, at det er bydende nødvendigt med den lokale opbakning. Foreløbig er der via offentlige instanser givet tilsagn om i alt 2,2 mio. kr. - heraf halvdelen fra Hobro Kommune - men man skal altså have hele finansieringen på plads, før det egentlige arbejde med anlæg sættes i gang. Derfor er der brug for yderligere 1,3 mio. kr. - En række ansøgninger til diverse fonde ligger klar til at blive udsendt, men vi håber også meget på, pengeinstitutter og det lokale erhvervsliv som sådan kontant vil støtte projektet, siger formanden for bestyrelsen, institutionsleder Per Østergaard, Hobro. Bestyrelsen appellerer også til, at folk i nærområdet - altså de personer, der i fremtiden kommer til at nyde gavn af kraftcentret - vil bidrage. - Vi har brug for penge, men vi har også brug for frivillig arbejdskraft, fastslår Per Østergaard. Den frivillige arbejdskraft kan være alt fra manden med en skovl til en rendegraver, en kagekone, grillmester, en handymand og ham eller hende, der bare forstår at hjælpe til uden decideret at gå i vejen. Kontante bidrag kan enten være i form af et medlemskab i foreningen Rosendal Kraftcenter eller det kan være tilsagn om et eller andet beløb til det gode formål. Helt præcis hvordan man vil forsøge at få borgerne til at åbne lommerne, har bestyrelsen ikke lagt sig endeligt fast på. - Vi udelukker ikke noget på forhånd. Måske skal vi ud og stemme dørklokker og måske skal vi overveje ideen om borgerlån, som man med held anvendte i forbindelse med byggeri af Rosendalhallen. Intet er på forhånd udelukket. Det gælder jo den gode sag, er alle i bestyrelsen enige om. Til gengæld er man også enige om, at tingene ikke bare skal flyde. Der er sat en deadline på. Økonomien skal være på plads inden udgangen af maj. Planerne som sådan er blevet justeret flere gange i forløbet, men ideer og målsætninger er samlet i en omfattende projektbeskrivelse, som bestyrelsen netop i denne måned har lagt sidste hånd på. 9,4 hektarer vest for Rosendalskolen og Rosendalhallen inddrages til Rosendal Kraftcenter. Fire fodboldbaner er allerede planeret og tilsået, og på tilstødende arealer vil der blive anlagt og opbygget en vifte af spændende friluftstilbud. En amfiscene med indbygget kælkebakke indgår i projektet, og det samme gør en multibane, et mini Fyrkat med shelters, tarzanbaner, bålpladser samt baner til beachvolley og petanque. Omkring det hele vil der sno sig en tre meter bred asfalteret sti i en længde på omkring halvanden kilometer. Den kan bruges både af gående og skøjteløbere. Til gengæld behøver ingen at frygte en skaterbane. Den er udgået af projektet. Indretning og opbygning tilpasses naturligvis i videst muligt omfang brugerne. For eksempel bliver der et decideret seniorhjørne, og initiativtagerne vil også sikre sig, at handicappede får nem adgang til faciliteter og området som sådan. Kraftcentrets bestyrelse har i øvrigt fastsat generalforsamlingen til 6. marts. Ved den lejlighed - gerne før - håber man at få udvidet medlemsskaren fra de nuværende 50.