Løkken

Nu graves der ud til Vittrups nye sti

VITTRUP:Alle tilladelser og økonomiske forhold omkring Vittrups Leader+-projekt er nu på plads, og i denne uge er det praktiske arbejde startet. Der graves ud til den sti, der skal forbinde Vittrup By med efterskole, stadion og kirke, og når gravearbejdet er overstået, skal Vittrup-borgerne til at smøge ærmerene op. De skal nemlig lægge fliserne til et nyt stykke fortov. Leader+ og Løkken-Vrå Kommune har givet 173.500 kr. hver til etablering af stien. Desuden har kommunalbestyrelsen givet en tillægsbevilling på 240.000 kr. til belysning og fortov.Privat i Vittrup er der indsamlet 100.000 kr. til projektet.