Nu handler det om sundhed til borgerne

HJØRRING:Borgersundhed bliver den nye samlende betegnelse for Hjørring Kommunens indsats på sundhedsområdet. Der var foreslået, at man skulle kalde det Folkesundhed Hjørring, men udvalgsmedlemmerne brød sig ikke om ordet: - Der lugter langt væk af muren, siger Jørn E. Christiansen. Indsats mod rygerlunger Borgersundhed bliver betegnelsen for kommunens rehabiliteringstilbud til kroniske syge. Her har man bestemt sig for i første omgang at arbejde med borgere, der lider af KOL, som også ofte kaldes rygerlunger. Borgersundhed skal også stå for den borgerrettede indsats, som fremover skal foregå opsøgende. De fem Sund By butikker lukkes, hvilket vi beskrev i gårsdagens avis under overskriften "Død over Sund By" - en overskrift som udvalgsformanden bestemt ikke er tilfreds med. - Det er da den mest tåbelige overskrift. Nedlæggelsen af Sund By butikkerne er da lige netop det modsatte. Det er ikke en spareforanstaltning, men en reform, hvor vi går over til opsøgende arbejde, hvor man udnytter ressourcerne bedre, siger Jørn E. Christiansen. - Vi skal fremover ud til de steder, hvor folk opholder sig. Det kan være på en festival, på biblioteket, i en boligforening eller ved arrangementer. Jørn E. Christiansen siger, at beslutningen er taget, fordi man kan se, at der har været spildtid i Sund By butikkerne, mens man har ventet på, at borgerne skulle komme.