EMNER

Nu hegn omkring udbryderbørn

Politisk accept af kompromis med primært et naturhegn i Rørbæk

RØRBÆK:Politisk er der nu i økonomiudvalget givet grønt lys for, at der etableres et hegn omkring legepladsen i tilknytn ing til den godt seks måneder gamlenatur- og idrætsbørnehave Græshoppen i Rørbæk. Allerede før jul rettede ledelsen for børnehaven og forældrebestyrelsen en skriftlig henvendelse til Nørager Kommune, hvor de udtrykte ønske om at få etableret et godt et meter højt og omkring 200 meter langt hegn rundt om legepladsen. Det skulle helst udføres hurtigst muligt, da nogle af børnene med flere springture sidste efterår næsten havde taget det bogstaveligt, at Græshoppen er en natur- og idrætsbørnehave. Et par børn var kommet så langt væk uden personalets viden, at en lokal dame kom og afleverede dem. Andre var det lykkedes personalet selv at genfinde i nærområdet til børnehaven. I brevet dengang blev det påpeget, at situationen med børnene betød, at personalet ikke turde fordybe sig i leg og aktiviteter udendørs på legepladsen, men i stedet brugte alle deres kræfter på at fungere som en slags vagtværn for børnenes gentagne udbrydertrang. Kombination af hegn Kultur- og socialudvalget var dengang ikke umiddelbart indstillet på at etablere det ønskede hegn, da det ifølge formand Orla Kastrup (V) stred mod grundtanken for en naturbørnehave. Efter at udvalgsmedlemmerne ved et besøg i december beså forholdene på stedet, har bygningsinspektør Folmer Kjeldsen lavet et forslag til en løsning på hegnsproblemet, der vil koste omkring 30.000 kroner at realisere. Forslaget har siden været til høring hos Rørbæk I- drætsforening som ejer af børnehaven, og den havde kun en enkelt indvending og ønske om et flytbart hegn ud mod den gamle boldbane mod syd. I det nu godkendte forslag er der tale om etabelring af primært et levende hegn. Det betyder et pileflethegn mod vest og en bøgehæk mod øst samt et regulært forstærket rækværk ud mod boldbanen mod vest. Forældre selv i sving Efter planen skal forældre og andre med tilknytning til børn i børnehaven selv udføre det praktiske arbejde på et tidspunkt i foråret, når det bliver plantevejr. Ud mod den gamle boldbane mod syd skal Rørbæk Idrætsforening efter planen selv etablere et flytbart hegn som ønsket. Det frivillige arbejde betyder, at de totale anlægsomkostninger kan holdes på 5.000 kroner til materialeindkøb.Disse penge tages fra økonomiudvalgets kontoområde. I næste uge mødes leder af kommunens børnepasningsafdeling, Annette Søgaard, med ledelsen af græshoppen i Rørbæk for at aftale nærmere omkring den praktiske realisering af det nye hegn omkring legepladsen med forældre som aktive frivillige til foråret, hvor det bliver plantetid. Natur- og idrætsbørnehaven Græshoppen er normeret til 40 børn og har plads til 50. Den åbnede 1. august i fjor, og allerede nu godt seks månder senere er der indskrevet 42 børn i det daglige.