Nu hele fem varianter af den blåhvide hhx-hue

To valgmuligheder på den tre-årige hhx og hele tre på den et-årige

FREDERIKSHAVN:Der bliver nok at vælge imellem for de unge, der efter sommerferien agter sig på handelskolen for at erhverve den blåhvide merkantile studenterhue. Den tre-årige hhx-eksamen udbydes for første gang i to varianter, og for dem, der ønsker at bygge en et-årig hhx oven på deres studentereksamen fra det almene gymnasium, er der hele tre valgmuligheder. Skolens hidtidige internationale tilsnit bibringes samtidig fornyelse. De tre-årige - På den tre-årige uddannelse kan eleven nu vælge enten Young Enterprise-klassen eller Jean Monnet-klassen. Den første fokuserer på etablering og drift af egen virksomhed, den anden har fokus på Europa, oplyser handelsskolens uddannelsesleder Erik Ærø. Young Enterprise er en international organisation, der har til formål at understøtte unges lyst til egen virksomhed. De elever, der vælger denne linie, skal allerede det første år etablere selvstændige virksomheder. Hver virksomhed får et personale på tre-seks elever med roller som direktør, marketingschef etc. - Virksomheden kan være en produktions- eller en handelsvirksomhed, og det specielle ved Young Enterprise er, at der er tale om rigtige virksomheder. Der arbejdes med håndgribelige produkter, som sælges til markedspris. Der skal skaffes kapital og aflægges regnskab. Ved skoleårets slutning likvideres virksomheden, og dens eventuelle formue tilfalder de elever, der har drevet den, fortæller Erik Ærø. Reality-undervisningen inden for Young Enterprise har handelsskolen i de seneste to år høstet erfaringer med i mindre målestok med elever, der deltog på frivillig basis. Erfaringerne har foruden høj grad af elev-entusiasme vist, at lokalområdets virksomheder og organisationer er meget positive over for de unge iværksætteres behov for gode råd om virksomhedsdrift. Young Entrerprise bliver en integreret del af skemaets erhvervsøkonomiske fag, men eleverne må også regne med at skulle bruge fritid på projektet. Den ligeledes tre-årige Jean Monnet-linie er opkaldt efter franskmanden Jean Monnet (1888-1979), der på baggrund af erfaringer fra de to verdenskrige spillede en afgørende rolle for Europas samling efter 1945. Hans tanker udgør den dag i dag det grundlæggende fundament for EU. - Klassen vil komme til at arbejde med europæiske problemstillinger og deltage i en studietur, der har Europa som gennemgående tema. Europas fremtidige udvikling er højaktuel, så der kommer ikke til at mangle diskussionsemner for Jean Monnet-klassen, fastslår Erik Ærø. De et-årige De et-årige hhx-elever kan som noget nyt vælge mellem en klasse, hvor al undervisning foregår på skolen i Frederikshavn, og som hidtil en klasse, hvor 16 uger af uddannelsen foregår på Universitetet i Pécs i Ungarn. Endelig som tredje og også ny mulighed en klasse, hvor 10 ugers undervisning er henlagt til universitetet i Sheffield. Aftalen med det midt-engelske universitet er ny. Tidligere havde skolen et samarbejde med et engelsk college i Sydengland, men universitetsmiljøet passer bedre til de et-årige hhx'ere, mener handelsskolen. - Hvis valget falder på en af klasserne med udlandsophold opnåes en yderligere kompetance i forhold til den rent hjemlige klasse, påpeger Erik Ærø. - I Ungarn får man et selvoplevet indtryk af øst- og centraleuropæisk kultur. I England en forbedring af de engelske sprogfærdigheder. I begge tilfælde oplevelsen forbundet med at studere på et udenlandsk universitet, påpeger Erik Ærø. Frederikshavn Handelsskole sendte fra indeværende årgang det syvende hold et-årige hhx'ere til Ungarn 10. april, og i England nåede fem årgange at komme afsted, inden der for to år siden opstod et slip.