Lokalpolitik

Nu kan de igen få benzinpenge

Fem er genindtrådt i Behandlingscentret Østerskovens bestyrelse efter at amtsrådet gav dem ret i, at de har ret til kørselsgodtgørelse

HOBRO:En et år gammel tvist mellem Nordjyllands Amt og medlemmer af Behandlingscentret Østerskovens bestyrelse er nu endelig blevet løst til bestyrelsesmedlemmernes store tilfredshed. De har nemlig fået amtsrådets ord for, at de har krav på kørselsgodtgørelse efter statens takster. Amtsrådet har slået fast, at bestyrelsesmedlemmer, der ikke er udpeget af amtsrådet, kan få kørselsgodtgørelse. Nordjyllands Amt sagde sidste år i august stop for at udbetale benzinpenge til frivillige bestyrelsesmedlemmer, og det fik fem medlemmer af Østerskovens bestyrelse til at nedlægge deres mandater i protest. De fem medlemmer er udpeget af Spastikerforeningen. Det er Kim Venckler, Silkeborg, Lise Brønnum, Aalborg, Klaus Mathiassen, Hobro, Johannes Sørensen, Øster Hurup og formand Carl-Otto Borup, Hjørring. De er nu alle genindtrådt i bestyrelsen for Behandlingscentret Østerskoven, og holdt deres første møde 23. september efter den lange pause . Direktør beklager Social- og psykiatridirektør i Nordjyllands Amt Lars Mathiesen beklager, at han måtte sætte en stopper for udbetaling af kørselsgodtgørelse til de frivillige bestyrelsesmedlemmer. Han så imidlertid ingen anden udvej, fordi han havde forstået Socialministeriet sådan, at der ikke var hjemmel i lovgivningen til at yde kørselsgodtgørelse til frivillige bestyrelsesmedlemmer. - Det var noget møg, at de ikke kunne få det. Det er ikke rimeligt, at frivillige skal have udgifter ved at udføre et bestyrelsesarbejde, det er jeg enig i. Men dengang mente jeg ikke, at vi kunne udbetale kørselsgodtgørelse, uden at overtræde bestemmelserne. - Nu har Socialministeriet fundet ud af, hvilket ben det vil stå på, og der er fremskaffet den nødvendige hjemmel, forklarer Lars Mathiesen. Det tog lang tid Konstitueret formand for bestyrelsen i Behandlingscentret Østerskoven Carl-Otto Borup er dybt taknemmelig over, at Nordjyllands Amt har besindet sig, men beklager, at det skulle tage så lang tid. - Det havde jo været amtets praksis igennem mange år at yde kørselsgodtgørelse, og så blev forstanderen for Østerskoven lige pludselig beordret til at stoppe det 1. august sidste år. - Vi nedlagde vores mandater som en tragisk konsekvens af amtets betonholdning til, at den ikke ville lade tvivlen komme os til gode os vente på et svar fra Socialministeriet, inden den stoppede udbetalingerne, siger Carl-Otto Borup. Siden har Spastikerforeningen skrevet til amtsborgmester Orla Hav, for at få ham til at tage affære i sagen, og amtet har på sin side kontaktet amtsrådsforeningen for at høre dens udlægning. Ifølge Carl-Otto Borup er Nordjyllands Amt det eneste i landet, der har fortolket reglerne om kørselsgodtgørelse sådan, at de ikke-amtsrådsudpegede bestyrelsesmedlemmer ikke har krav på benzinpenge. Amtets stop for kørselsgodtgørelse har ramt bestyrelsesmedlemmer i ni nordjyske institutioner, der har driftsoverenskomst med amtet. Billig løsning - Hvis man forventer, at folk skal opføres sig professionelt, er man også nødt til at yde dem kørselsgodtgørelse. Selv om amtet betaler kørepenge, får det en billig løsning, for den betaler jo ikke de udgifter jeg har til kontorhold i form af printer, telefon og papir, påpeger Carl-Otto Borup, der får cirka 500 kroner i benzinpenge, hver gang han kører mellem Hjørring og Hobro. Nu skal vedtægterne for Behandlingscentret Østerskoven rettes til, så kørselsgodtgørelsen udbetales via institutionens drift. På det mødet 23. september, hvor bestyrelsen for første gang i over et år var fuldtallig, blev vedtægtsændringen drøftet. Kørslen til det møde var for egen regning, og det mener Carl-Otto Borup beviser bestyrelsesmedlemmernes gode vilje. Kanonflot arbejde Carl-Otto Borup roser i øvrigt de ansatte og ledelsen på Behandlingscentret Østerskoven for at have lavet et "kanonflot" stykke arbejde i den tid, hvor bestyrelsen ikke har været fuldt funktionsdygtig. De har bl. a. taget hul på en værdidebat, og der er sket nybyggeri.