Lokalpolitik

Nu kan der bygges ved an

Ophedet debat i byrådssalen om lokalplan, der giver mulighed for 18 nye boliger

FJERRITSLEV:Der blev talt med store bogstaver i byrådssalen i Fjerritslev, da lokalplanen for 18 boliger ved Fjerritslev Lystanlæg var til endelig godkendelse. Men vedtaget blev den, med 11 stemmer mod 5, så nu kan der bygges en boligblok i to etager og to mindre blokke mellem Søgade, Østergade og anlægget. Der var indkommet 10 indsigelser til planen i høringsfasen, blandt andet fra handelsstanden og turistforeningen i Fjerritslev, der mener at den grønne forbindelse mellem bymidten og anlægget går tabt. Er indarbejdet Til indsigelserne sagde teknisk udvalgs formand Jørgen Eriksen (V), at mange er blevet indarbejdet i planen. - Mange klager over, at stien mellem Søgade og anlægget er for smal, men nu bliver den 6 meter bred med 4 meter belægning, sagde han. Han gjorde også opmærksom på, at en bygherre med den eksisterende lokalplan i hånden ville kunne bygge tværs hen over en stiforbindelse til anlægget. - Nu får vi både ryddet op i området og skabt adgang til anlægget, sagde han. Karl Aage Jespersen (UP) var ikke enig. - Området er ikke egnet til byggeri, og en af boligblokkene kommer til at ligge lige bag de to huse, kommunen har købt for at rive ned. Hvorfor skulle de så købes, spurgte han. Søren Grøn (UP) fulgte op med at erklære, at både omfang og placering af byggeriet gør, at han er imod. - Og der er ikke sammenhæng mellem bymidteplanen og lokalplanen, især når det gælder stier og veje, påpegede han. - Hvor meget skal borgerne protestere for at blive hørt? Også Otto P. Kjær (UP), Johan Svaneborg (UP) og Arne Andersen (V) erklærede sig som modstandere. - Nu kan vi skyde en hvid pind efter visionen om en grøn kile til bymidten, sagde Arne Andersen. - Den får vi aldrig, for der ligger et telefonhus i vejen, sagde Leif Nielsen (S).