Retspleje

Nu kan vi få krigsforbrydere udleveret

1. januar i år trådte den europæiske arrestordre i kraft inden for EU-området.

Hermed er der pludselig opstået en mulighed for at kræve danske krigsforbrydere udleveret og stillet for en dansk domstol. Flere krigsforbrydere, herunder den tidligere SS-officer Søren Kam, har siden krigen unddraget sig retsforfølgelse ved at gemme sig i Tyskland. Jeg har derfor fulgt sagen op ved som medlem af Europa-Parlamentet til, at stille spørgsmål til Kommissionen vedrørende den nærmere rækkevidde af arrestordren. Af Kommissionens svar fremgår det, at der intet er til hinder for at Danmark nu kræver krigsforbryderne udleveret i henhold til arrestordren. Danmark kan godt kræve udlevering og retsforfølgelse!! I modsætning til Italien og Østrig har Tyskland ikke taget et såkaldt "forbehold" for sager af ældre dato. For mig rummer sagen herefter to aspekter. Det primære er, at krigsforbryderne bliver stillet for en dansk domstol for deres krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Herudover mener jeg, at justitsministeriet simpelthen har smølet i sagen. Der er stadig ofre og familie til ofre der venter på at retfærdigheden sker fyldest. Der er ikke tale om hævn, men det er afgørende at disse mennesker stilles for en domstol i en tid, hvor vi i Europa forfølger en række andre krigsforbrydere i Haag.